Українська мова : (рівень стандарту) :підручник для 11 класу

підручник 11 клас Українська мова Заболотний 2019 рік
НОВА програма
Заболотний О., Заболотний В.
Видавництво: Генеза
Рік: 2019
ISBN: 978-966-11-0998-7
PDF (електронна книга)
Скачати

У виданні представлено основні відомості з риторики, поглиблено повторено й систематизовано отримані раніше знання з морôології, синтаксису та правопису української літературної мови. Підручник покликаний навчити старшокласників доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях.

Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці! 3

ВСТУП

 
§ 1. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості 4

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

 
§ 2. Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні 6
§ 3. Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення) 9
§ 4. Риторичні фігури (риторичне запитання, звернення, порівняння) 14

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

 
§ 5. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників 23
§ 6. Ступені порівняння прикметників. Прикметникові суфікси та префікси зі значенням суб’єктивної оцінки 28
§ 7. Прислівник. Ступені порівняння 33
§ 8. Відмінювання числівників 36
§ 9. Узгодження числівника з іменником 40
§ 10. Розвиток мовлення. Усний переказ тексту із числівниками 45
§ 11. Дієслово, дієслівні форми 46
§ 12. Словозміна дієслів 51
§ 13. Активні й пасивні дієприкметники 55

СИНТАКСИЧНА НОРМА

 
§ 14. Поняття синтаксичної норми. Складні випадки синтаксичного узгодження 64
§ 15. Складні випадки й варіанти синтаксичного керування 69
§ 16. Словосполучення з прийменниками 72
§ 17. Розвиток мовлення. Твір-розповідь про досягнення людини 79
§ 18. Граматичний зв’язок підмета й присудка 80
§ 19. Синтаксичні конструкції з формою на -но, -то. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся 84
§ 20. Порядок слів у реченні 87
§ 21. Односкладні й неповні речення 91
§ 22. Розвиток мовлення. Есе про ціннісне ставлення до життя 96
§ 23. Прості речення, ускладнені звертаннями, вставними словами (сполученнями слів) та однорідними членами речення 97
§ 24. Прості речення, ускладнені відокремленими членами 102
§ 25. Розвиток мовлення. Письмовий переказ тексту із творчим завданням 106
§ 26. Правила побудови складних речень. Логічні помилки в складних реченнях 107

ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА

 
§ 27. Пунктуаційна помилка. Тире між підметом і присудком та в неповному реченні 118
§ 28. Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями та вставними словами (словосполученнями, реченнями) 123
§ 29. Розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами речення 128
§ 30. Розвиток мовлення. Есе на художньо-естетичну тему 134
§ 31. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими означеннями та прикладками 136
§ 32. Розділові знаки в реченнях, ускладнених відокремленими обставинами та додатками 142
§ 33. Розділові знаки в складносурядному реченні 147
§ 34. Розвиток мовлення. Відгук про твір мистецтва 152
§ 35. Розділові знаки в складнопідрядному реченні 154
§ 36. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 160
§ 37. Розділові знаки в реченні з прямою мовою 164

СТИЛІСТИЧНА НОРМА

 
§ 38. Стилістичні особливості засобів лексикології 173
§ 39. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна та розмовна лексика. Оцінна лексика 177
§ 40. Стилістичне забарвлення фразеологізмів 181
§ 41. Стилістичні особливості засобів словотвору 185
§ 42. Стилістичні особливості частин мови 188
§ 43. Уживання синтаксичних одиниць у різних стилях 191

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

 
§ 44. Інформаційні мовленнєві жанри (представлення, пояснення, інструкція, повідомлення) 198
§ 45. Діалогічні мовленнєві жанри (бесіда, телефонна розмова) 203
§ 46. Діалогічні мовленнєві жанри (листування) 208
§ 47. Оцінювальні мовленнєві жанри (похвала, осуд, характеристика, рецензія) 211
§ 48. Етикетні мовленнєві жанри (привітання, вибачення) 216
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО 221

ДОДАТКИ

 
Додаток 1. Відповіді до тестових завдань 225
Додаток 2. Узагальнювальні таблиці 225
Додаток 3. Словник наголосів 231
Додаток 4. Фразеологічні синоніми й антоніми 233
Додаток 5. Поширені помилки слововживання 235
Додаток 6. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань 237
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0