Всесвітня історія: новітні часи: Підручник для 11 класу

підручник 11 клас Всесвітнія історія Бураков 2005 рік
Бураков Ю., Кипаренко Г., Мовчан С.
Видавництво: Генеза
Рік: 2005
ISBN: 966-504-402-8
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить систематизований виклад історії зарубіжних країн, міжнародних відносин, культури від початку Другої світової війни. Особливу увагу приділено розкриттю основних процесів, найхарактерніших ознак всесвітньої історії новітнього часу, що становлять стрижень сучасної епохи.

Розділ І. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА

З
§ 1. Початок війни З
§ 2. Розширення агресії в Європі та Азії в 1941 р 10
§ 3. Корінний перелом у Другій світовій війні 14
§ 4. Посилення боротьби в окупованих країнах під впливом перемог союзників 18
§ 5. Розгром Німеччини та її союзників. Завершення Другої світової війни (1944-1945) 20
§ 6. Світ у другій половині XX - на початку XXI ст. 31

Розділ II. США І КАНАДА

46
§ 7. США у 1945-1960 рр 46
§ 8. США у 60-х роках 53
§ 9. США у 70-х роках 59
§ 10. США у 80-90-х роках XX ст. та на початку XXI ст. 64
§11. Канада 75

Розділ III. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

83
§12. Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи у 40-90-х роках XX ст. 83
§ 13. Велика Британія 89
§ 14. Франція 98
§ 15. Німеччина 109
§ 16. Італія 120

Розділ IV. СРСР. ВІДНОВЛЕНІ ТА НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ

129
§ 17. СРСР у 1945-1953 рр 129
§ 18. «Відлига» (1953-1964) 136
§ 19. Роки «застою» (1964-1985) 144
§ 20.«Перебудова» та розпад СРСР (1985-1991) 155
§ 21. Росія у 1991-2004 рр 167
§ 22. Держави СНД (1991-2004) 179

Розділ V. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

186
§ 23. Шлях від тоталітаризму до демократії 186
§ 24. Польща 192
§ 25. Чехословаччина. Незалежні Чеська і Словацька Республіки 202
§ 26. Угорщина 210
§ 27. Румунія 216
§ 28. Болгарія 221
§ 29. Югославія. Нові південнослов’янські держави 227

Розділ VI. КРАЇНИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

237
§ 30. Національно-визвольний рух і крах колоніалізму. Особливості розвитку країн Сходу 237
§ 31. Японія 245
§ 32. Китай 256
§ 33. Індія 267
§ 34. Країни Південно-Східної Азії 277
§ 35. Країни Близького і Середнього Сходу 286
§ 36. Країни Африки 301
§ 37. Країни Латинської Америки 308

Розділ VII. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

318
§ 38. Поділ світу на два ворогуючих блоки (друга половина 40-х - перша половина 50-х років) 318
§ 39. Блокове протистояння держав (друга половина 50-х - 60-ті роки XX ст.) 327
§ 40. Курс на розрядку міжнародної напруженості та його зрив (70-ті - перша половина 80-х років) 334
§ 41. Кінець «холодної війни» і становлення нової системи міжнародних відносин (друга половина 80-х років - 2004 р.) 344

Розділ VIII. КУЛЬТУРА КРАЇН ЗАРУБІЖНОГО СВІТУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

356
§ 42. Вплив суспільно-політичних змін у післявоєнному світі на розвиток культури 356
§ 43. Розвиток освіти в індустріальних державах і країнах, що розвиваються 358
§ 44. Наука: загальні тенденції розвитку і найважливіші досягнення 361
§ 45. Література 367
§ 46. Образотворче мистецтво і музика 373
§ 47. Основні тенденції в розвитку фізкультури і спорту 381
§ 48. Світ на межі другого і третього тисячоліть. Глобальні проблеми людства 387

Хронологічна таблиця

394

Словник

403

Список використаної літератури

410