Математика : підручник для 1 класу

підручник 1 клас Математика Бевз 2018 рік
НОВА програма
Бевз В., Васильєва Д.
Видавництво: Освіта
Рік: 2018
ISBN: 978-617-656-887-2
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Все навкруги — математика 4
Числа до 10 6
Так починалася математика 8

Подорож до міста «Просторові відношення»

Крок 1. Поняття «хоча 6 один», «кожен», «всі», «всі, крім». Сполучники «і», «або» 10
Крок 2. Один, багато. Об’єднання предметів у групу. Розбиття групи на підгрупи 11
Крок 3. Більше, менше 12
Крок 4. Довгий, короткий, однакової довжини 13
Крок 5. Високий, низький, однакової висоти, найвищий, найнижчий 14
Крок 6. Порівняння предметів за певною ознакою 15
Крок 7. Товсті, тонкі, однакові за товщиною 16
Крок 8. Поняття «під», «на», «над», «вгорі», «внизу» 17
Крок 9. Знизу, вгорі, знизу вгору, згори вниз 18
Крок 10. Ліворуч, праворуч. Зліва направо, справо наліво 19
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 20

Подорож до міста «Цифри і числа»

Крок 1. Числа 21
Крок 2. Цифри. Нуль 22
Крок 3. Один. Одиниця. Точка. Круг 23
Крок 4. Два. Двійка 24
Крок 5. Знаки «+»,«=». Додавання. Склад числа 2 25
Крок 6. Знак « —». Віднімання. Рівності. Відрізок 26
Крок 7. Три. Трійка. Склад числа 3 27
Крок 8. Набуваємо досвіду 28
Крок 9. Чотири. Четвірка. Склад числа 4 29
Крок 10. Нерівності. Знаки « >», «<» 30
Крок 11. Набуваємо досвіду. Порівняння чисел 31
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 32
Крок 12. П’ять. П'ятірка. Склад числа 5 33
Крок 13. Шість. Шістка. Склад числа 6 34
Крок 14. Сім. Сімка. Попереднє число, наступне число. Склад числа 7 35
Крок 15. Вісім. Вісімка. Склад числа 8 36
Крок 16. Набуваємо досвіду 37
Крок 17. Дев’ять. Дев'ятка. Склад числа 9 38
Крок 18. Десять. Склад числа 10. Числова послідовність 39
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 40

Подорож до міста «Геометричні фігури»

Крок 1. Точка. Відрізок. Промінь. Пряма 41
Крок 2. Лінійка. Довжина відрізка 42
Крюк 3. Числовий промінь. Додавання на числовому промені 43
Крок 4. Компоненти дії додавання. Ламана 44
Крок 5. Кути. Прямі і непрямі кути 45
Крок 6. Многокутники. Порівняння чисел на числовому промені 46
Крок 7. Компоненти дії віднімання. Віднімання на числовому промені 47
Крок 8. Коло. Круг 48
Крок 9. Плоскі та об’ємні фігури 49
Крок 10. Пряма. Крива. Ламана 50
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 51
Крок 1. Табличне додавання і віднімання числа 1 52
Крок 2. Задачі на додавання 53
Крок 3. Табличне додавання і віднімання числа 2 54
Крок 4. Задачі на віднімання 55
Крок 5. Табличне додавання і віднімання числа 3 56
Крок 6. Різницеве порівняння 57
Крок 7. Табличне додавання і віднімання числа 4 58
Крок 8. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць 59
Крок 9. Табличне додавання і віднімання числа 5 60
Крок 10. Переставний закон додавання 61
Крок 11. Зв’язок додавання і віднімання. Знаходження невідомого доданка 62
Крок 12. Набуваємо досвіду 63
Крок 13. Набуваємо досвіду 64
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 65

Подорож до міста «Лічба десятками в межах 100»

Крок 1. Десяток — лічильна одиниця. Розрядні числа 10—50 66
Крок 2. Лічба десятками в межах 50 67
Крок 3. Лічба десятками. Розрядні числа 6 0—100 68
Крок 4. Числові вирази. Порівняння десятків 69
Крок 5. Дії з десятками 70
Крок 6. Дії з десятками. Порівняння десятків 71
Крок 7. Співвідношення між одиницями довжини. Дециметр. Метр Крок 8. Набуваємо досвіду 73
Крок 9. Вартість. Співвідношення між одиницями вартості 74
Крок 10. Набуваємо досвіду 75
Крок 11. Набуваємо досвіду 76
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 77
Крок 1. Числа 1 1-15 78
Крок 2. Числа 16 —19 79
Крок 3. Числа 1 1-20 80
Крок 4. Склад двоцифрових чисел 81
Крок 5. Додавання чисел у межах 20 82
Крок 6. Віднімання чисел у межах 20 83
Крок 7. Числа 2 1—50 84
Крок 8. Читання, запис і порівняння чисел 2 1—50 85
Крок 9. Числа 5 1—100 86
Крок 10. Читання, запис і порівняння чисел 5 0—100 87
Крок 11. Маса. Одиниця маси — кілограм 88
Крок 12. Набуваємо досвіду 89
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 90

Подорож до міста «Додавання і віднімання чисел»

Крок 1. Додавання і віднімання числа 1 91
Крок 2. Доба. Визначення часу за годинником 92
Крок 3. Додавання одноцифрового числа до розрядного числа 93
Крок 4. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового числа 94
Крок 5. Набуваємо досвіду 95
Крок 6. Віднімання розрядних десятків від двоцифрових чисел 96
Крок 7. Набуваємо досвіду 97
Крок 8. Додавання розрядних десятків до двоцифрових чисел 98
Крок 9. Віднімання розрядних десятків від двоцифрових чисел 99
Крок 10. Додавання одноцифрових чисел до двоцифрових. Віднімання одноцифрових чисел від двоцифрових 100
Крок 11. Робота з даними. Набуваємо досвіду 101
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 102
Крок 1. Довжина. Одиниці довжини 103
Крок 2. Дії з іменованими числами та їх порівняння 104
Крок 3. Маса. Одиниці маси 105
Крок 4. Дії з іменованими числами та їх порівняння 106
Крок 5. Місткість. Одиниці місткості 107
Крок 6. Дії з іменованими числами та їх порівняння 108
Крок 7. Вартість. Одиниці вартості 109
Крок 8. Дії з іменованими числами та їх порівняння 110
Крок 9. Час. Одиниці часу 111
Повторення і систематизація. Розвивальні завдання 112

Я вже вмію і знаю

Крок 1. Дії та їх компоненти. Істинні та хибні твердження. Довжина ламаної 113
Крок 2. Числові вирази. Рівності. Геометричні фігури 114
Крок 3. Нерівності. Числовий промінь. Робота з даними 115
Крок 4. Задачі. Істинні та хибні рівності та нерівності 116
Крок 5. Числовий промінь. Знаходження невідомого доданка. Геометричні фігури 117
Крок 6. Дії з іменованими числами та їх порівняння. Задачі. Упорядкування чисел за зростанням 118
Крок 7. Нумерація в межах 100. Об’ємні геометричні фігури. Задачі 119
Крок 8. Плоскі геометричні фігури. Задачі 120
Крок 9. Моделі до задач. Порівняння чисел 121
Крок 10. Моделі до задач. Дії з іменованими числами 122
Міркуй. Розв’язуй. Зростай 123