Математика : підручник для 1 класу

підручник 1 клас Математика Логачевська 2018 рік
НОВА програма
Логачевська С., Логачевська Т., Комар О.
Видавництво: Літера
Рік: 2018
ISBN: 978-966-178-929-5
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Звернення до учнів 5
Як користуватися підручником 6

Розділ 1. Лічба. Ознаки предметів. Просторові відношення

Порівняння предметів за розміром (більший, товщий) 8
Порівняння предметів за розміром (довший, вищий, ширший) 9
Розміщення предметів на площині та в просторі 11
Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою 12
Порядкова лічба 13
Перевір себе 14

Розділ 2. Нумерація чисел від 1 до 10

Число і цифра 1 16
Число і цифра 2. Лічба предметів. Множина 18
Порівняння чисел. Знаки «більше», «менше», «дорівнює» 20
Число і цифра 3. Порівняння чисел у межах 3 21
Склад числа 3 23
Дія додавання. Знак «+». Вирази і рівності 24
Пряма, крива, ламана лінії 26
Число і цифра 4. Порівняння чисел у межах 4 27
Склад числа 4 29
Дія віднімання. Знак «-». Вирази і рівності 30
Точка, промінь, відрізок. Числовий промінь 32
Число і цифра 5. Порівняння чисел у межах 5 34
Склад числа 5 36
Компоненти дії додавання 37
Компоненти дії віднімання 39
Зв’язок дій додавання і віднімання 41
Число і цифра 6. Порівняння чисел у межах 6 42
Склад числа 6 43
Сантиметр — одиниця вимірювання довжини 44
Число і цифра 7. Порівняння чисел у межах 7 45
Склад числа 7 46
Число і цифра 8. Порівняння чисел у межах 8 47
Склад числа 8 48
Число і цифра 9. Порівняння чисел у межах 9 49
Склад числа 9 50
Число і цифра 0. Віднімання рівних чисел 51
Число 10. Порівняння чисел у межах 10 52
Склад числа 10 53
Перевір себе 54

Розділ 3. Задачі. Додавання і віднімання чисел у межах 10

Переставна властивість додавання 56
Структурні елементи задачі 57
Задачі на знаходження суми і різниці 58
Задачі на різницеве порівняння 59
Задачі на знаходження невідомого доданка 60
Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць 61
Короткий запис задач 62
Додавання і віднімання числа 1 64
Додавання і віднімання числа 2 65
Додавання і віднімання числа 3 66
Закріплення додавання і віднімання числа 3 67
Додавання і віднімання числа 4 68
Закріплення додавання і віднімання числа 4 69
Додавання і віднімання числа 5 70
Закріплення додавання і віднімання числа 5. Задачі, які містять поняття «стільки само» 71
Літр — одиниця вимірювання місткості ... 72 Задачі та вирази на обчислення місткості посудин 74
Кілограм — одиниця вимірювання маси... 75 Задачі та вирази на обчислення маси 77
Додавання і віднімання числа 6 79
Закріплення додавання і віднімання числа 6 80
Додавання і віднімання числа 7 81
Закріплення додавання і віднімання числа 7. Складання рівностей за схемами 82
Додавання і віднімання чисел 8, 9. Порівняння довжин відрізків 83
Повторення: додавання і віднімання чисел у межах 10 84
Перевір себе 85

Розділ 4. Числа 11-100

Десяток 86
Утворення десятків першої сотні. Лічба десятками 88
Утворення і читання чисел другого десятка 90
Числа 11-20 92
Дециметр — одиниця вимірювання довжини 94
Додавання і віднімання чисел на основі нумерації 96
Дії з одиницями вартості 98
Розрядні доданки 99
Додавання і віднімання чисел на основі розрядних доданків 100
Іменовані числа 101
Знаходження невідомого зменшуваного 103
Знаходження невідомого від’ємника 104
Знаходження сум і різниць чисел 105
Утворення і читання чисел від 20 до 50 107
Утворення і читання чисел від 50 до 70 108
Утворення і читання чисел від 70 до 100 109
Таблиця чисел першої сотні 110
Запис чисел першої сотні в нумераційній таблиці 112
Метр — одиниця вимірювання довжини 113
Додавання і віднімання круглих чисел 115
Додавання і віднімання числа 1 в межах 100 116
Многокутники 117
Додавання і віднімання чисел на основі розрядних доданків у межах 100 118
Доба. Година — одиниця вимірювання часу 119
Послідовність днів тижня 122
Вправи і задачі на обчислення часу. Календар 123
Додавання чисел виду 65 + 32 125
Віднімання чисел виду 46-23 126
Взаємозв’язок дій додавання і віднімання в межах 100 127
Перевір себе 128