Математика : підручник для 2 класу

підручник 2 клас Математика Скворцова 2019 рік
НОВА програма
Скворцова С., Онопрієнко О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5181-6
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3

Розділ 1. УЗАГАЛЬНЮЄМО І ВПОРЯДКОВУЄМО ЗНАННЯ І ВМІННЯ ЗА 1 КЛАС

Повторюємо нумерацію чисел першої сотні 4
Порівнюємо числа 5
Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації 6
Узагальнюємо знання про арифметичні дії додавання та віднімання 7
Узагальнюємо прийоми додавання та віднімання в межах 10 8
Досліджуємо задачі 9
Досліджуємо задачі 10
Аналізуємо задачу 11
Досліджуємо задачі 12
Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності 13
Повторюємо геометричні фігури; величини 14
Додаємо і віднімаємо числа в межах 100 15
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно 16
Додаємо і віднімаємо числа порозрядно 17
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами 18
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа різними способами 19
Додаємо і віднімаємо числа різними способами 20
Вивчаємо одиниці часу: доба, тиждень, місяць, рік .21
Перевіряємо свої досягнення 22

Розділ 2. ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК У МЕЖАХ 20

Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки 23
Визначаємо порядок виконання дій у виразах 24
Складаємо задачі 25
Додаємо і віднімаємо числа частинами 26
Досліджуємо задачі на знаходження суми трьох доданків 27
Досліджуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел 28
Додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа 29
Використовуємо переставний закон додавання 30
Розв'язуємо задачі із зайвими числовими даними 31
Досліджуємо таблиці додавання чисел у межах 20 32
Віднімаємо числа на основі взаємозв'язку додавання і віднімання 33
Обчислюємо периметр многокутника 34
Досліджуємо задачі, у яких бракує числових даних 35
Досліджуємо дві послідовні задачі .. 36 Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20 37
Знайомимося із виразами зі змінною 38
Досліджуємо задачі з двома запитаннями 39
Досліджуємо залежність суми і різниці від зміни одного з компонентів 40
Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни II компонента 41
Порівнюємо математичні вирази 42
Знайомимося з прийомом округлення 43
Додаємо і віднімаємо числа різними способами 44
Віднімаємо на основі правила віднімання числа від суми 45
Віднімаємо числа різними способами 46
Додаємо і віднімаємо числа різними способами 47
Перевіряємо свої досягнення 48

Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУЄМО СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ

Знайомимося зі складеною задачею 49
Шукаємо шлях розв'язування складеної задачі 50
Ділимо складену задачу на прості 51
Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці й суми 52
Записуємо розв'язання задачі виразом 53
Розв'язуємо задачі двома способами 54
Розв'язуємо задачі різними способами 55
Виконуємо дії з величинами 56
Досліджуємо задачі на знаходження різниці 57
Досліджуємо задачі, які містять чотири ключові слова 58
Перевіряємо додавання і віднімання 59
Досліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння 60
Розв'язуємо задачі 61
Перевіряємо свої досягнення 62

Розділ 4. ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО ЧИСЛА З ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД У МЕЖАХ 100

Додаємо і віднімаємо числа 63
Розв’язуємо складені задачі на знаходження третього доданка 64
Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд 65
Додаємо і віднімаємо числа з переходом через розряд 66
Розв’язуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння 67
Додаємо і віднімаємо числа частинами 68
Розв’язуємо задачі 69
Розв’язуємо задачі 70
Додаємо і віднімаємо, застосовуючи прийом округлення 71
Обчислюємо різними способами 72
Досліджуємо кут 73
Одержуємо прямий кут 74
Досліджуємо прямокутник 75
Досліджуємо прямокутник 76
Досліджуємо квадрат 77
Визначаємо периметр многокутника 78
Розв’язуємо задачі 79
Розв’язуємо задачі 80
Досліджуємо коло і круг 81
Досліджуємо коло і круг 82
Шукаємо шлях розв’язування задачі 83
Додаємо і віднімаємо числа частинами 84
Додаємо і віднімаємо числа частинами 85
Розв’язуємо задачі 86
Додаємо і віднімаємо числа частинами 87
Додаємо і віднімаємо числа частинами 88
Розв'язуємо задачі на знаходження суми 89
Розв'язуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел 90
Розв'язуємо задачі на знаходження суми 91
Досліджуємо задачі 92
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно 93
Додаємо і віднімаємо числа різними способами 94
Досліджуємо задачі 95
Досліджуємо задачі 96
Порівнюємо математичні вирази 97
Використовуємо в обчисленнях прийом округлення 98
Додаємо і віднімаємо різними способами 99
Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа. Досліджуємо величини 100
Перевіряємо додавання і віднімання 101
Перевіряємо свої досягнення 102

Розділ 5. ВИВЧАЄМО АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ; ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ

Досліджуємо суму однакових доданків 103
Досліджуємо різницю кількох однакових чисел 104
Додаємо і віднімаємо однакові числа 105
Розв’язуємо задачі 106
Знайомимось із арифметичною дією множення 107
Знайомимось із арифметичною дією ділення 108
Знайомимось із математичними виразами: добуток і частка 109
Вивчаємо назви компонентів і результатів дій множення та ділення 110
Вивчаємо переставний закон множення; множення з нулем та одиницею 111
Досліджуємо взаємозв’язок множення та ділення 112
Вивчаємо ділення з нулем та одиницею 113
Відкриваємо спосіб множення та ділення на 10 114
Вивчаємо ділення на рівні частини 115
Вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах 116
Досліджуємо таблицю множення числа 2; таблицю ділення на 2 117
Розв’язуємо складені задачі на знаходження остачі 119
Розв’язуємо складені задачі на знаходження суми 120
Знаходимо невідомий множник; невідоме ділене або дільник 121
Досліджуємо таблицю множення числа 3; таблицю ділення на 3 122
Розв’язуємо складені задачі на знаходження різниці 124
Розв’язуємо задачі на різницеве порівняння 125
Досліджуємо таблицю множення числа 4; таблицю ділення на 4 126
Розв’язуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць 127
Збільшуємо або зменшуємо число в кілька разів 128
Досліджуємо таблицю множення числа 5; таблицю ділення на 5 129
Розв’язуємо складені задачі 130
Вивчаємо кратне порівняння 131
Досліджуємо таблицю множення числа 6; таблицю ділення на 6 132
Розв’язуємо складені задачі на кратне порівняння 133
Досліджуємо таблицю множення числа 7; таблицю ділення на 7 134
Перевіряємо множення та ділення 135
Досліджуємо таблиці множення числа 8 та числа 9; таблиці ділення на 8. на 9 136
Повторюємо вивчене 137
Повторюємо вивчене 138
Перевіряємо свої досягнення 139
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0