Українська мова: підручник для 2 класу

підручник 2 клас Українська мова Вашуленко 2012 рік
Вашуленко М., Дубовик С.
Видавництво: Освіта
Рік: 2012
ISBN: 978-617-656-133-0
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник є основою НМК з української мови для 2 класу. Укладений відповідно до нової Навчальної програми для ЗНЗ з навчанням українською мовою для 1–4 класів. Навчальний матеріал подано за принципами доступності, наочності. Передбачено роботу в парах, групах та колективно. Практичні завдання спрямовані на розвиток мовних та мовленнєвих умінь і навичок тощо.

ЗВУКИ І БУКВИ. СКЛАД. НАГОЛОС

§1. Звуки і букви. Абетка (алфавіт)
§2. Склад. Перенос слів із рядка в рядок
§3. Голосні звуки. Позначення їх буквами
§4. Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади
§5. Приголосні звуки. Позначення їх буквами
§6. Дзвінкі й глухі приголосні звуки
§7. Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м'якшення
§8. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є
§9. Подовжені м’які приголосні звуки
§10. Апостроф

МОВА І МОВЛЕННЯ

§11. Поняття про мову і мовлення. Українська мова — державна мова України
§12. Усне і писемне мовлення
§13. Сила голосу і швидкість мовлення
§14. Слова ввічливості

ТЕКСТ

§15. Поняття про текст
§16. Будова тексту
§17. Типи текстів

РЕЧЕННЯ

§18. Поняття про речення
§19. Розповідні речення
§20. Питальні речення
§21. Спонукальні речення
§22. Головні слова в реченні
§23. Зв’язок слів у реченні

СЛОВО

§24. Слова, які означають назви предметів (іменники)
§25. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах
§26. Велика буква у кличках тварин
§27. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок
§28. Слова, які називають ознаки предметів (прикметники)
§29. Слова, які називають дії предметів (дієслова)
§30. Службові слова
§31. Корінь слова. Спільнокореневі слова
§32. Вимова і правопис слів із ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК