1. Підручники
  2. 3 клас
  3. Математика

Математика : підручник для 3 класу : Частина 1

підручник 3 клас Математика Гісь 2020 рік ЧАСТИНА 1
НОВА програма
Гісь О., Філяк І.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-617-09-6270-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Нумерація чисел у межах 100. Натуральні числа. Числа кожного десятка першої сотні. Характеристика числа 9
Число десятків, число одиниць, загальна кількість одиниць у числі. Розрядна таблиця. Порівняння чисел 12
Арифметичні дії додавання і віднімання. Розв’язування задач за даними таблиці і задач на 2 дії, які є комбінаціями простих задач 15
Прийоми усного додавання і віднімання. Cхематичний рисунок як допоміжна модель задачі 18
Компоненти та результати дій додавання і віднімання. Взаємозв'язок між додаванням та відніманням 23
Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Пряма й обернена задачі. Задача на знаходження третього доданка 27
Задачі на різницеве порівняння. Складання оберненої задачі. Дослідження задачі 30
Арифметична дія множення. Таблиці множення чисел 2–5. Розв’язування задач на множення 33
Пропедевтика до вивчення таблиць множення чисел 6–9 38
Таблиці множення чисел 6–9 41
Арифметична дія ділення. Таблиці ділення на 2–5. Ознака парності чисел. Розв’язування задач на ділення і складання обернених 44
Компоненти дій множення і ділення. Таблиці ділення на 6 і на 7. Взаємозв’язок між множенням і діленням 49
Таблиці ділення на 8 і на 9 53
Перевірка правильності виконання дій множення і ділення. Збільшення і зменшення числа у кілька разів 56
Складання задач за коротким записом як допоміжною моделлю задачі 60
Задачі на кратне порівняння. Складання обернених до них. Задачі міжпредметного змісту на роботу з табличними даними 62
Закріплення знань таблиць множення і ділення та вмінь їх застосовувати. Розв’язування задач 65
Числові вирази. Порядок виконання дій у числових виразах. Різні способи читання виразів 68
Складання виразу до задачі 73
Вирази зі змінною. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі з буквеними даними 76
Буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання. Властивості арифметичних дій. Задачі з буквеними даними 78
Переставний закон множення 83
Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, що сформульовані у непрямій формі 87
Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів, сформульовані в непрямій формі. Аналіз задач і добір виразів 90
Знаходження невідомих компонентів дій першого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням 94
Правильні і неправильні числові рівності та нерівності. Прості рівняння. Розв’язування рівнянь з діями першого ступеня 97
Знаходження невідомих компонентів дій другого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням 100
Розв’язування рівнянь з діями другого ступеня 103
Нерівність зі змінною. Знаходження розв’язків нерівності зі змінною 106
Довжина як властивість навколишнього світу. Одиниці вимірювання довжини: метр, дециметр, сантиметр, міліметр 109
Розв'язування задач з одиницями довжини 113
Просторові відношення. Геометричні фігури Пряма, промінь, відрізок. Прямі і криві. Замкнені та незамкнені лінії. Ламана. Довжина ламаної 117
Кути. Прямий кут, непрямі кути. Многокутник та його елементи 120
Характерні ознаки прямокутника і квадрата. Побудова прямокутника і квадрата із заданими довжинами сторін 125
Периметр прямокутника і квадрата. Задачі на знаходження периметра прямокутника і квадрата 128
Задачі на знаходження сторони квадрата за відомим периметром 131
Урок закріплення знань, умінь і навичок з теми «Периметр прямокутника (квадрата)» 133
Коло і круг. Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр та їх позначення. Побудова кола (круга) за допомогою шаблону 136
Задачі, що передбачають розвиток уміння розрізняти елементи кола і круга 139
Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі Лічильна одиниця «сотня». Лічба сотнями. Порівняння сотень. Арифметичні дії над сотнями 143
Лічба у межах тисячі. Трицифрові числа. Розрядний склад числа. Читання чисел за розрядною таблицею 148
Запис чисел у розрядну таблицю. Утворення трицифрових чисел. Лічба одиницями, десятками, сотнями 152
Закріплення знань, умінь і навичок 157
Розклад чисел на розрядні доданки 159
Віднімання одного з розрядних доданків. Нестандартний розклад трицифрового числа 162
Додавання та віднімання суми двох розрядних доданків. Розв’язування задач 165
Визначення загальної кількості одиниць, десятків і сотень у числі 167
Задача на знаходження кожного з трьох доданків за сумами двох і сумою трьох. Збільшення та зменшення числа у 10 і 100 разів 171
Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел 176
Закріплення вмінь порівнювати числа 179
Удосконалення вмінь порівнювати числа. Розв’язування задач 182
Кілометр 185
Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі  
Збільшення та зменшення трицифрового числа на 1 189
Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язування задач 193
Вибір схеми розв’язування задачі відповідно до запитання. Складання задачі за числовими даними і схемою 196
Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число. Розв’язування задач 198
Ділення круглого числа на кругле двома способами. Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного 201
Закріплення знань, умінь і навичок. Ділення круглих чисел. Розв’язування задач 206
Розв’язування задач 209
Складання і розв’язування задач. Доповнення задачі, оберненої до даної 211
Множення одноцифрового числа на кругле і ділення круглого числа на кругле шляхом послідовного множення (ділення) 214
Творча робота над задачею 216
Закріплення знань, умінь та навичок 219