Математика : підручник для 3 класу : Частина 2

підручник 3 клас Математика Гісь 2020 рік ЧАСТИНА 2
НОВА програма
Гісь О., Філяк І.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-617-09-6271-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Додавання виду 350 + 200, 350 + 20. Віднімання виду 350 – 200, 350 – 20 6
Закріплення навичок усного додавання і віднімання вивчених випадків 9
Додавання виду 350 + 240. Віднімання виду 350 – 240 11
Додавання виду 260 + 40. Віднімання виду 300 – 70. Задача на знаходження четвертого пропорційного (другий вид) 15
Додавання виду 70 + 60, 260 + 50 частинами 18
Віднімання виду 120 – 50 частинами : способом розкладання від'ємника на зручні доданки 21
Додавання виду 380 + 120. Віднімання виду 500 – 340 24
Додавання виду 350 + 170 28
Віднімання виду 350 – 170 двома способами 31
Закріплення вмінь усно додавати і віднімати круглі трицифрові числа 34
Округлення чисел до десятків, до сотень 36
Додавання і віднімання круглих чисел способом округлення до сотень 39
Алгоритм виконання письмового додавання й віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд 42
Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд 47
Письмове віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить нулі в різних розрядах. Перевірка правильності обчислень 57
Письмове віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить нулі в кількох розрядах. Розв’язування задач 60
Письмове віднімання чисел із переходом через розряд. Перевірка правильності обчислень 64
Одиниці часу : тисячоліття, століття, десятиліття, рік. Перетворення іменованих чисел 72
Одиниці часу : рік, місяць, тиждень, доба. Календар. Порівняння іменованих чисел та дії над ними 76
Одиниці часу : доба, година, хвилина, секунда. Дії над іменованими числами 80
Перетворення іменованих чисел та дії над ними 83
Два способи називання часу за годинником. Розв’язування задач на визначення тривалості події 86
Визначення часу за годинником. Визначення тривалості події, часу початку і закінчення події 90
Визначення часу за електронним годинником. Задачі на визначення тривалості події 95
Задачі з одиницями часу 97
Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Час» 100
Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин, та обернені до них 106
Множення суми на число і числа на суму 111
Множення виду 24 • 3, 240 • 3, 204 • 3, 4 • 23, 4 • 230, 4 • 203. Розв'язування задач 114
Множення трицифрового числа на одноцифрове й одноцифрового — на трицифрове 118
Сполучний закон множення. Пропедевтика розв’язування задач на спільну роботу 121
Задача на спільну роботу та обернена до неї 124
Правило ділення суми на число. Розв’язування задач на спільну роботу та складання виразів до неї 127
Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3, 63 : 3, 396 : 3. Розв’язування задач 129
Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове виду 42 : 3, 112 : 7 132
Закріплення знань, умінь і навичок ділити двоцифрове, трицифрове числа на одноцифрове 135
Ділення круглого числа на кругле виду 420 : 20. Задача на подвійне зведення до одиниці 138
Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці. Обернені до них задачі 141
Ділення виду 51 : 17 способом підбору 144
Обчислення виразів виду 64 : 16 способом послідовного ділення 147
Творча робота над задачею 150
Ділення з остачею 155
Властивість остачі 159
Закріплення вмінь знаходити остачу від ділення та застосовувати властивість остачі 163
Перевірка ділення з остачею 165
Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Ділення з остачею» 168
Частини. Поділ на рівні частини. Дріб з чисельником 1 171
Порівняння дробів і з чисельником 1 176
Знаходження частини від числа 180
Закріплення знань, умінь і навичок знаходити частину від числа 184
Знаходження числа за його частиною 186
Закріплення знань, умінь і навичок знаходити число за його частиною 191
Маса. Перетворення та порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях маси. Дії над ними 199
Розв’язування задач з одиницями маси 203
Вартість. Підрахунок грошей 207
Перетворення і порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях вартості 209
Додавання і віднімання різнойменних іменованих чисел (додаткова тема) 212
Задачі з одиницями вартості 215
Задачі для майбутніх бізнесменів 217
Підбір грошей 220
Числова майстерня 223