1. Підручники
  2. 3 клас
  3. Математика

Математика : підручник для 3 класу. Частина 1

підручник 3 клас Математика Козак 2020 рік ЧАСТИНА 1
НОВА програма
Козак М., Корчевська О.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-07-3634-4
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Повторення та поглиблення матеріалу за 2 клас 4
Додавання і віднімання в межах сотні 4
Порівняння іменованих чисел. Числові та буквені вирази 5
Перевірка додавання і віднімання. Годинник 6
Множення і ділення. Особливі випадки 6
Збільшення і зменшення числа в кілька разів 7
Знаходження невідомого множника, діленого, дільника 9
Табличне множення і ділення 10
Таблиця множення числа 4 10
Закріплення таблиці множення числа 4 11
Закріплення вивчених таблиць множення і ділення 12
Таблиця ділення на 4 13
Закріплення таблиці ділення на 4 14
Застосування таблиці ділення на 4 15
Таблиця множення числа 5 16
Закріплення вивчених таблиць множення і ділення 18
Обернені задачі 19
Застосування вивчених таблиць множення і ділення 20
Таблиця ділення на 5 21
Частини 22
Знаходження частини числа 23
Порівняння частин 24
Таблиця множення числа 6 26
Рівняння 27
Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого доданка 28
Порядок виконання дій у виразах. Робота з даними 30
Таблиця ділення на 6 31
Задачі на знаходження суми двох добутків. Перетворення іменованих чисел 32
Таблиця множення числа 7 33
Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного 35
Задачі на складання рівнянь 36
Розв’язування задач поступовим складанням виразу 37
Таблиця ділення на 7 38
Закріплення таблиць ділення на 6 і на 7 39
Таблиця множення числа 8 40
Закріплення вивченого матеріалу 42
Задачі з буквеними даними 43
Порівняння цілого і його частини 44
Таблиця ділення на 8. Продуктивність праці 45
Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого від’ємника 47
Закріплення вивченого матеріалу 48
Таблиця множення числа 9. Задачі на знаходження різниці двох добутків 49
Задачі на знаходження четвертого пропорційного (вид 1) 50
Закріплення вивченого матеріалу 52
Таблиця ділення на 9 53
Закріплення таблиці ділення на 9 54
Закріплення таблиці ділення на 9 (продовження) 55
Числові і буквені вирази 56
Побудова кола 57
Додаткові вправи до розділу 59
Нумерація трицифрових чисел 61
Ознайомлення із числами в межах 199 61
Читання чисел у межах 199 62
Утворення числа 200. Розрядні трицифрові числа 63
Читання чисел у межах тисячі 65
Записування трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми двох часток 66
Розкладання трицифрового числа на розрядні доданки 67
Порівняння трицифрових чисел. Додавання і віднімання круглих сотень 68
Розв’язування практично зорієнтованих задач 69
Визначення загальної кількості сотень, десятків і одиниць у трицифровому числі 71
Віднімання на основі нумерації. Одиниці вимірювання довжини. Перетворення іменованих чисел 72
Міліметр 73
Кілометр 75
Одиниці вимірювання маси. Перетворення іменованих чисел 76
Додаткові вправи до розділу 77
Усне додавання і віднімання круглих чисел 80
Додавання і віднімання круглих десятків 80
Додавання, віднімання і перетворення простих іменованих чисел 81
Додавання і віднімання виду 360 ± 30; 560 ± 200. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (вид 2) 83
Порозрядне та послідовне додавання і віднімання без переходу через розряд 84
Додавання і віднімання виду 320 + 80; 500 - 60 86
Додавання і віднімання виду 540 + 90; 540 - 90 87
Перетворення простих іменованих чисел у складені та навпаки 88
Додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд 89
Додавання і віднімання виду 530 + 270; 600 - 280 91
Розв’язування практично зорієнтованих задач 92
Рік. Місяць 93
Доба. Година. Хвилина. Секунда 95