1. Підручники
  2. 3 клас
  3. Математика

Математика : підручник для 3-го класу. Частина 1

підручник 3 клас Математика Заїка 2020 рік ЧАСТИНА 1
НОВА програма
Заїка А., Тарнавська С.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-07-3625-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Повторення вивченого матеріалу за 2 клас 4
Нумерація чисел у межах 100 4
Порівняння чисел. Назви чисел при додаванні і відніманні 6
Додавання чисел 8
Віднімання чисел 11
Взаємозв’язок додавання і віднімання 14
Переставний закон додавання 16
Перевірка додавання і віднімання 19
Порозрядне додавання і віднімання 21
Множення і ділення. Табличні випадки множення і ділення 24
Множення і ділення чисел 24
Одиниці маси, місткості (об’єму) 27
Переставний закон множення 29
Особливі випадки множення і ділення 32
Перевірка множення і ділення. Одиниці часу 35
Перевір себе 38
Таблиці множення і ділення 40
Таблиці множення і ділення з числом 6 40
Кути многокутника 42
Арифметичні дії з простими іменованими числами 46
Множення і ділення з числом 7 50
Визначення температури. Тренувальні вправи 54
Множення і ділення з числом 8 57
Множення і ділення з числом 9. Вирази зі змінною. Одиниці маси 59
Перевір себе 63
Квест-урок 66
Нумерація чисел у межах 1000 68
Сотня. Лічба сотнями. Прямокутники 68
Додавання і віднімання розрядних чисел. Побудова прямокутника (квадрата) 71
Розряд сотень. Утворення трицифрових чисел 75
Нумерація чисел 78
Читання і запис трицифрових чисел 82
Розрядний склад числа 83
Нумерація чисел. Одиниці вартості 86
Загальна кількість одиниць, десятків і сотень у трицифровому числі 88
Порівняння чисел у межах 1000 90
Порівняння трицифрових чисел 93
Перевір себе 95
Арифметичні дії з числами в межах 1000 на основі нумерації 98
Додавання і віднімання числа 1 98
Додавання і віднімання на основі складу чисел 100
Рівняння. Розв’язок рівняння 103
Розв’язування рівнянь 105
Додавання і віднімання чисел у межах 1000 без переходу через розряди 107
Сполучний закон додавання 107
Додавання чисел виду 540 + 200, 540 + 20, 360 + 40 109
Додавання чисел виду 400 + 320, 40 + 320, 40 + 360 112
Віднімання чисел виду 830 – 200, 830 – 20 114
Додавання чисел виду 520 + 340 116
Нерівності зі змінною 117
Віднімання чисел виду 470 – 320 119
Розв’язування нерівностей 122
Перевір себе 124
Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряди 126
Додавання і віднімання виду 90 + 30, 150 – 70 126
Додавання і віднімання круглих трицифрових чисел 129
Формула периметра прямокутника 130
Обчислення виразів виду 230 + 70, 230 + 170; 300 – 70, 300 – 170 132
Залежність зміни суми від зміни доданка 134
Додавання чисел виду 360 + 70, 40 + 270 136
Матеріал для додаткових тем 139
Математичний словник 141