1. Підручники
  2. 3 клас
  3. Математика

Математика : підручник для 3-го класу. Частина 2

підручник 3 клас Математика Заїка 2020 рік ЧАСТИНА 2
НОВА програма
Заїка А., Тарнавська С.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-07-3626-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряди (продовження) 4
Додавання чисел виду 580 + 240 4
Залежність зміни різниці від зміни від’ємника 7
Одиниці довжини. Кілометр 10
Віднімання чисел виду 420 – 70 13
Віднімання чисел виду 450 – 290 15
Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Віднімання чисел способом округлення 18
Формула периметра квадрата 21
Додавання і віднімання чисел способом округлення 24
Перевір себе 28
Множення і ділення круглих чисел. Частини 30
Множення і ділення чисел. Їх взаємозв’язок 30
Переставний і сполучний закони множення. Перевірка множення 33
Множення з числами 1 та 0 35
Ділення з числами 1 і 0. Ділення рівних чисел 37
Частини цілого. Утворення, читання і запис. Дріб з чисельником 1 40
Множення і ділення чисел на 10, 100 43
Ділення чисел виду 40 : 20, 400 : 200. Одиниці довжини 47
Порівняння частин 50
Одиниці довжини. Міліметр 52
Знаходження частини від числа 56
Одиниці маси. Грам. Тонна 58
Знаходження числа за значенням його частини 62
Доба. Тиждень. Місяць. Рік 65
Перевір себе 67
Письмове додавання і віднімання чисел 69
Письмове додавання трицифрових чисел 69
Письмове віднімання трицифрових чисел 72
Перевірка додавання і віднімання 74
Алгоритм письмового додавання, якщо сума розрядних одиниць дорівнює 10 76
Алгоритм письмового віднімання, якщо в розряді чисел 0 одиниць 78
Одиниці часу. Година. Хвилина. Секунда 80
Визначення часу за годинником у другій половині доби 82
Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через один розряд 84
Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через один розряд 86
Тренувальні вправи 88
Додавання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці 90
Віднімання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці 92
Складання і розв’язування математичних завдань 93
Розв’язування сюжетних задач 95
Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення 96
Перевір себе 98
Позатабличне множення і ділення 100
Множення і ділення. Їх властивості 100
Множення і ділення на розрядне число 102
Перевірка множення і ділення 105
Множення суми на число 107
Множення чисел виду 24 ∙ 3, 240 ∙ 3, 242 ∙ 3 110
Ділення з остачею. Властивість остачі 112
Перевірка ділення з остачею 114
Ділення чисел виду 39 : 3, 42 : 3 117
Способи ділення чисел 119
Перевір себе 120
Способи усних обчислень частки 122
Ділення чисел виду 420 : 20 122
Ділення чисел способом добору частки 124
Обчислення значень числових виразів 126
Знаходження частки способом послідовного ділення 128
Тренувальні вправи 130
Арифметичні дії над числами в межах 1000 131
Перевір себе 132
Повторення 134
Мої математичні успіхи 138
Матеріал для додаткових тем 140
Математичний словник 142