Українська мова та читання : підручник для 3 класу : Частина 1

підручник 3 клас Українська мова Большакова 2020 рік ЧАСТИНА 1
НОВА програма
Большакова І., Пристінська М.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-617-09-6276-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 5

Розділ 1. Мова і мовлення

Я вивчаю українську мову 6
Повторення. Текст. Речення. Слово 7
Повторення. Текст. Речення. Слово 10
Мова і мовлення. Ситуація спілкування 12
Стилі мовлення 13
Культура мовлення 15
Культура спілкування 16
Усне мовлення. Діалог. Звертання 18
Усне мовлення. Монолог. Звертання 20
Розвиток мовлення. Усний виступ 23
Писемне мовлення. Роди літератури 23
Я вибираю книгу. Відгук та анотація 26
Розвиток мовлення. Анотація до книги 27
Оповідання. Аналіз тексту 29
Розвиток мовлення. Відгук про книгу 32
Що я знаю/умію? 33

Розділ 2. Звуки і букви

Звуки і букви. Усна народна творчість 34
Наголос. Наголошені і ненаголошені склади 35
Наголошені і ненаголошені голосні 37
Наголошені і ненаголошені голосні 39
Авторська казка. Вибірковий переказ 40
Чергування голосних у коренях слів 43
Приголосні тверді, м’які, пом’якшені. Позначення твердості і м’якості на письмі 45
Дзвінкі та глухі приголосні. Чергування приголосних 46
Авторська казка. Докладний переказ 48
Що я знаю/умію? 51

Розділ 3. Слово. Лексичне значення слова

Однозначні і багатозначні слова 52
Власне українські слова та слова з інших мов 53
Омоніми і багатозначні слова 554
Пряме і переносне значення слів. Народна легенда 57
Синоніми. Українські народні казки 60
Антоніми. Українські героїко-фантастичні народні казки 64
Що я знаю/умію? 68

Розділ 4. Слово. Будова слова

Закінчення слова 69
Основа слова 71
Корінь слова. Споріднені слова 74
Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів 76
Ненаголошені е, и в коренях слів 78
Розвиток мовлення. Діалог 79
Префікс 80
Префікси і прийменники 81
Вимова і правопис слів із префіксами роз-, без- 82
Правопис слів із префіксами з-, с- 83
Апостроф після префіксів. Байка 84
Суфікс 87
Розвиток мовлення. Переказ байки 90
Суфікс. Утворення нових слів 90
Що я знаю/умію? 92

Розділ 5. Слово. Частини мови

Самостійні та службові частини мови 93
Поняття про іменник 95
Іменники. Назви істот і неістот 97
Власні і загальні іменники 98
Розвиток мовлення. Вітання 102
Правопис власних іменників. Оповідання 103
Змінювання іменників за числами. Однина і множина 105
П’єса. Особливості жанру 106
Розвиток мовлення. П’єса 109
Рід іменників 110
Що я знаю/умію? 111