Українська мова та читання : підручник для 3 класу : Частина 2

підручник 3 клас Українська мова Большакова 2020 рік ЧАСТИНА 2
НОВА програма
Большакова І., Пристінська М.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-617-09-6277-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 5

Розділ 5. Слово. Частини мови (продовження)

Поняття про прикметник 6
Роль прикметників у мовленні 8
Розвиток мовлення. Опис предмета 9
Словосполучення прикметників з іменниками 10
Змінювання прикметників за родами і числами 13
Змінювання прикметників за родами і числами 16
Розвиток мовлення. Опис тварини 20
Прикметники. Синоніми і антоніми 20
Розвиток мовлення. Твір про себе 25
Що я знаю/умію? 25
Поняття про числівник 26
Числівник. Оповідання. Автор 27
Числівник. Оповідання. Характеристика персонажів 31
Числівники, які відповідають на питання котрий? 35
Розвиток мовлення. Мій робочий день 37
Що я знаю/умію? 37
Займенник 38
Особові займенники 39
Розвиток мовлення. Переказуємо. Точка зору 44
Що я знаю/умію? 44
Поняття про дієслово 45
Роль дієслів у мовленні. Поезія. Вірш 47
Роль дієслів у мовленні. Проза. Оповідання 49
Часові форми дієслів 51
Розвиток мовлення. Текст-розповідь 55
Часові форми дієслів. Оповідання 55
Не з дієсловами 59
Що я знаю/умію? 60
Службові частини мови. Прийменник 61
Правопис прийменників 63
Поняття про сполучник 66
Сполучник 69
Вигук 72
Розвиток мовлення. Комікс 74
Правопис вигуків 74
Що я знаю/умію? 77

Розділ 6. Словосполучення і речення

Слово і словосполучення 78
Словосполучення і речення 79
Словосполучення і речення. Оповідання з елементами інтерв’ю 80
Речення 83
Види речень за метою висловлювання 84
Окличні і неокличні речення 89
Головні та другорядні члени речення 92
Що я знаю/умію? 96

Розділ 7. Текст

Текст. Тема і мета. Заголовок 97
Типи текстів 98
Текст-опис 100
Науковий і художній описи 102
Розвиток мовлення. Опис зовнішності людини 103
Текст-розповідь 105
Розвиток мовлення. Чарівна казка 107
Текст-міркування. Будова тексту 108
Розвиток мовлення. Текст-міркування 110
Що я знаю/умію? 111