1. Підручники
  2. 3 клас
  3. Українська мова

Українська мова та читання: підручник для 3 класу : ЧАСТИНА 1

підручник 3 клас Українська мова Коваленко 2020 рік ЧАСТИНА 1
НОВА програма
Коваленко О.
Російська мова навчання
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-617-09-6285-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 2 КЛАСІ

Звуки і букви 3

ТЕКСТ

§ 1. Текст. Тема і головна думка тексту 15
§ 2. Будова тексту. Абзац. План 18
§ 3. Типи текстів 24

РЕЧЕННЯ

§ 4. Речення. Види речень за метою висловлювання 28
§ 5. Окличні речення. Звертання 30
§ 6. Члени речення. Головні та другорядні члени речення 36

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 7. Багатозначність слів. Пряме і переносне значення слова 40
§ 8. Слова, які звучать і пишуться однаково 43
§ 9. Слова, близькі за значенням (синоніми) 46
§ 10. Слова, протилежні за значенням (антоніми) 49

БУДОВА СЛОВА

§ 11. Споріднені слова. Корінь слова 51
§ 12. Основа і закінчення слова 54
§ 13. Частини основи 57
§ 14. Чергування приголосних і голосних звуків у коренях слів 60
§ 15. Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними в коренях. Ненаголошені [е], [и], які можна перевірити наголосом 65
§ 16. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не можна перевірити наголосом 69
§17. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками в коренях 72
§ 18. Правопис слів типу сонце, серце, чесний 76
§ 19. Відсутність подвоєння букв у словах типу клас, група, колектив 78
§ 20. Префікси. Префікси і прийменники 81
§21. Правопис префіксів роз-, без- 84
§ 22. Правопис префіксів з-, с- 86
§ 23. Апостроф після префіксів 88
§ 24. Суфікси 90

ЧАСТИНИ МОВИ

§ 25. Загальні відомості про частини мови 93

ІМЕННИК

§ 26. Іменники — назви істот і неістот 96
§ 27. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках 100
§ 28. Рід іменників 103
§ 29. Змінювання іменників за числами 107
§ 30. Змінювання іменників за питаннями 110

ПРИКМЕТНИК

§ 31. Прикметник. Значення прикметників у мовленні 116
§ 32. Зв’язок прикметників з іменниками 119

ДІЄСЛОВО

§ 33. Дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні 123
§ 34. Змінювання дієслів за часами 128
§ 35. Змінювання дієслів минулого часу за родами 132
§ 36. Неозначена форма дієслова 135
§ 37. Написання частки не з дієсловами 140