1. Підручники
  2. 3 клас
  3. Українська мова

Українська мова та читання : підручник для 3 класу. Частина 1

підручник 3 клас Українська мова Кравцова 2020 рік ЧАСТИНА 1
НОВА програма
Кравцова Н., Придаток О., Романова В.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-07-3631-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Звуки і букви. Алфавіт. Наголос 4
Звуки і букви 4
Апостроф 5
Правильна вимова слів зі звуком [ґ] 6
Правильна вимова слів зі звуками [дз], [дз´], [дж] 8
Правильна вимова слів із подовженими приголосними звуками 9
Алфавіт. Розташування слів за алфавітом 10
Слово. Значення слова 14
Багатозначні слова 14
Пряме та переносне значення слів 16
Синоніми 17
Антоніми 20
Будова слова 23
Форми слова. Закінчення 23
Основа слова 25
Корінь слова 28
Слова з ненаголошеними голосними [е], [и] в коренях слів 32
Дзвінкі приголосні звуки в кінці складу перед глухими і в кінці слова 38
Префікс слова 40
Слова з префіксами роз-, без- 44
Слова з префіксами з-, с- 47
Суфікс слова 49
Частини мови. Іменник 53
Власні і загальні іменники 60
Однина і множина 62
Рід іменників 64
Прикметник 67
Зв’язок прикметників з іменниками 69
Змінювання прикметників за родами та числами 70
Числівник 79
Дієслово 85
Часові форми дієслів 88
Правопис не з дієсловами 93
Дієслова-антоніми, дієслова-синоніми, дієслова з прямим і переносним значенням 95
Речення 102
Речення, різні за метою висловлювання 103
Речення, різні за інтонацією 105
Звертання 107
Головні члени речення 108
Зв’язок слів у реченні 113
Зв’язок слів у словосполученні 114
Текст 118
Текст. Будова тексту. Тема і мета тексту 118
Текст-розповідь. Текст-опис 120
Текст-міркування 122
Текст-есе 124
Ознаки художнього, науково-популярного та ділового стилю 128
План тексту 133
Зв’язок речень у тексті 136
Повторення 139
Уроки розвитку зв’язного мовлення 11, 18, 27, 36,
43, 51, 59, 66,
75, 82, 91, 100,
110, 117, 126