1. Підручники
  2. 3 клас
  3. Українська мова

Українська мова та читання : підручник для 3 класу. Частина 1

підручник 3 клас Українська мова Варзацька 2020 рік ЧАСТИНА 1
НОВА програма
Варзацька Л., Трохименко Т.
  • Видавництво: Богдан
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-10-1810-4
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Запропоновано різноманітні завдання, що дозволять учителеві навчати дитину відповідно до її здібностей та можливостей, а учням — здійснювати самоконтроль, удосконалюватись та розвиватися.

Повторення вивченого у 2 класі 4

МОВА Й МОВЛЕННЯ

§ 1. Мова в житті народу 4
§ 2. Усне і писемне мовлення 5
§ 3. Культура мовлення. Слова ввічливості 6

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 4. Слова з прямим і переносним значенням 8
§ 5. Слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням 11
§ 6. Слова, близькі за значенням (синоніми) 13
§ 7. Слова, протилежні за значенням (антоніми) 15

БУДОВА СЛОВА

§ 8. Споріднені (спільнокореневі) слова. Корінь слова 17
§ 9. Закінчення 20
§ 10. Основа слова. Частини основи 24
§ 11. Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів 28
§ 12. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях 33
§ 13. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками 39
§ 14. Префікс 45
§ 15. Префікси і прийменники 47
§ 16. Правопис префіксів роз-, без-, з-, с- 50
§ 17. Апостроф після префіксів 54
§ 18. Суфікс 58

ЧАСТИНИ МОВИ

§ 19. Поняття про частини мови 63

ІМЕННИК

§ 20. Роль іменників у мовленні 68
§ 21. Власні та загальні іменники 72
§ 22. Змінювання іменників за числами 76
§ 23. Рід іменників 79
§ 24. Змінювання іменників за питаннями 83

ПРИКМЕТНИК

§ 25. Роль прикметників у мовленні 86
§ 26. Змінювання прикметників за числами та питаннями 91
§ 27. Змінювання прикметників за родами 93

ЧИСЛІВНИК

§ 28. Роль числівників у мовленні 104
§ 29. Вимова і правопис числівників 107

ДІЄСЛОВО

§ 30. Роль дієслів у мовленні 110
§ 31. Змінювання дієслів за числами 114
§ 32. Змінювання дієслів за часами 116
§ 33. Написання не з дієсловами 126

РЕЧЕННЯ

§ 34. Види речень. Звертання 129
§ 35. Члени речення. Головні та другорядні члени речення 132
§ 36. Зв’язок слів у реченні 135

ТЕКСТ

§ 37. Заголовок 140
§ 38. Найважливіші в тексті слова 142
§ 39. Тема і головна думка (мета) тексту 144
§ 40. Текст-розповідь 147
§ 41. Текст-опис 149
§ 42. Текст-міркування 151
§ 43. Есе 153
§ 44. Про те саме по-різному 155
Повторення вивченого за рік 157