Українська мова : підручник для 3 класу

підручник 3 клас Українська мова Вашуленко 2013 рік
Вашуленко М., Мельничайко О., Васильківська Н.
Видавництво: Освіта
Рік: 2013
ISBN: 978-617-656-250-4
PDF (електронна книга)
Скачати

Навчальний матеріал подано за принципами доступності, наочності. Передбаченко роботу в парах, групах та колективно. Практичні завдання спрямовані на розвиток мовних та мовленнєвих умінь і навичок тощо. Творчі завдання, інтерактивні вправи, ілюстрації сприятимуть зацікавленню учнів українською мовою.

МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування 6
§ 2. Культура усного і писемного мовлення 9
§ 3. Культура спілкування 13

ТЕКСТ

§ 4. Що таке текст 17
§ 5. Будова тексту 22
§ 6. Абзац 32

РЕЧЕННЯ

§ 7. Розповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні речення 40
§ 8. Звертання 45
§ 9. Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні 47

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 10. Слова з прямим і переносним значенням 54
§ 11. Слова, що мають кілька значень 55
§ 12. Слова, які звучать і пишуться однаково 57
§ 13. Слова, близькі за значенням (синоніми) 58
§ 14. Слова, протилежні зазначенням (антоніми) 61

БУДОВА СЛОВА

§ 15. Закінчення слова 64
§ 16. Основа слова. Частини основи 66
§ 17. Спільнокореневі слова. Корінь 70
§ 18. Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів 74
§ 19. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом 78
§ 20. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом 82
§ 21. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками 84
§ 22. Префікс 92
§ 23. Префікси і прийменники 93
§ 24. Правопис префіксів роз-, без-, з-(с-) 95
§ 25. Апостроф після префіксів 100
§ 26. Суфікс 102

ЧАСТИНИ МОВИ

§ 27. Загальне поняття про частини мови 111

ІМЕННИК

§ 28. Загальне поняття про іменник 117
§ 29. Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках 120
§ 30. Від іменників (чоловічий, жіночий, середній) 127
§ 31. Змінювання іменників за числами (однина і множина) 130
§ 32. Змінювання іменників за відмінками 134

ПРИКМЕТНИК

§ 33. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні 138
§ 34. Зв’язок прикметників з іменниками 140
§ 35. Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників 146

ДІЄСЛОВО

§ 36. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні 157
§ 37. Змінювання дієслів за часами 166
§ 38. Написання не з дієсловами 176
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК 180
ВІДГАДКИ ДО ЗАГАДОК 189