1. Підручники
  2. 3 клас
  3. Українська мова

Українська мова та читання : підручник для 3 класу. Частина 1

підручник 3 клас Українська мова Вашуленко 2020 рік ЧАСТИНА 1
НОВА програма
Вашуленко М., Васильківська Н., Дубовик С.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-983-119-4
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

ТЕКСТ

§ 1. Що таке текст 4
§ 2. Мета тексту. Типи текстів 6
§ 3. Засоби зв’язку речень у тексті 10
§ 4. Будова тексту 12
§ 5. Спостереження за ознаками текстів різних стилів 20
§ 6. Порівняння художніх і науково-популярних описів 22
§ 7. Спостереження за роллю абзаців у тексті 24
§ 8. Складання плану тексту 26
§ 9. Робота з медіатекстами 28
Що я знаю? 30

РЕЧЕННЯ

§ 10. Речення 32
§ 11. Види речень за метою висловлювання та інтонацією 34
§ 12. Звертання 38
§ 13. Члени речення 42
§ 14. Зв’язок слів у реченні 44
Що я знаю? 46

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 15. Багатозначні слова 48
§ 16. Пряме і переносне значення слів 50
§ 17. Близькі за значенням слова — синоніми 52
§ 18. Протилежні за значенням слова — антоніми 56
Що я знаю? 58

БУДОВА СЛОВА

§ 19. Закінчення слова, його роль у реченні 60
§ 20. Основа слова. Частини основи 64
§ 21. Спільнокореневі слова. Корінь слова 66
§ 22. Наголос 68
§ 23. Загальне поняття про орфограму 70
§ 24. Ненаголошені звуки [е], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі 72
§ 25. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом 76
§ 26. Застосування алфавіту 78
§ 27. Вимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз’] 80
§ 28. Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу 82
§ 29. Префікс як значуща частина слова 84
§ 30. Вимова і написання слів з апострофом 90
§ 31. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова 94
§ 32. Подовжені м’які приголосні звуки 98
Що я знаю? 100

ІМЕННИК

§ 33. Поняття про іменник як частину мови 102
§ 34. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній 110
§ 35. Змінювання іменників за числами (однина і множина) 114
§ 36. Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні 118
Що я знаю? 121

ПРИКМЕТНИК

§ 37. Поняття про прикметник як частину мови 122
§ 38. Зв’язок прикметників з іменниками 124
§ 39. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками 126
§ 40. Узгодження прикметника з іменником у різних формах 128
§ 41. Змінювання прикметників за родами 130
§ 42. Спостереження за роллю прикметників у мовленні 134
Що я знаю? 137

ЧИСЛІВНИК

§ 43. Поняття про числівник як частину мови 138
§ 44. Вимова і правопис найуживаніших числівників 140
Що я знаю? 143

ДІЄСЛОВО

§ 45. Поняття про дієслово як частину мови 144
§ 46. 3в’язок дієслова з іменником 146
§ 47. Час дієслів 150
§ 48. Написання не з дієсловами 154
Що я знаю? 157