Українська мова: підручник для 3 класу

підручник 3 клас Українська мова Захарійчук 2013 рік
Захарійчук М., Мовчун А.
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 2013
ISBN: 978-966-349-410-4
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник побудований за такими змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною. У навчальному змісті підручника використано текстоцентричні підходи, що дає змогу на основі тексту формувати основну комунікативну компетентність третьокласників. Уміщені тексти, прислів’я, приказки, легенди сприятимуть розвитку духовно-моральних якостей, емоційної й естетичної чутливості учнів.

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова — найважливіший засіб людського спілкування
Рідна і державна мова
Культура усного та писемного мовлення. Слова ввічливості

ТЕКСТ

Текст і його ознаки
Змістовий зв’язок між частинами тексту
Абзац. Роль абзаців у тексті
Ознаки художнього та наукового текстів
Урок розвитку писемного мовлення
Написання правил на тему «Поведінка в осінньому лісі»
Ознаки ділового тексту
План тексту
Текст-розповідь
Текст-опис
Текст-міркування

РЕЧЕННЯ

Закріплення та узагальнення вивченого про речення
Речення за метою висловлювання
Урок розвитку писемного мовлення
Робота з деформованим текстом
Речення окличні та неокличні
Звертання, розділові знаки при них
Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні
Зв’язок між словами в реченнях. Словосполучення

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Пряме й переносне значення слів
Слова, що мають кілька значень
Урок розвитку писемного мовлення
Робота з деформованим текстом
Слова, що звучать однаково, але мають різні значення .
Синоніми. Роль синонімів у тексті
Антоніми
Фразеологізми
Культура мовленого слова

БУДОВА СЛОВА

Поняття про закінчення
Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс .
Урок розвитку писемного мовлення Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом
Корінь слова. Спільнокореневі слова
Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів
Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з], [ц], [с]
Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слова, що перевіряються наголосом
Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом
Урок розвитку писемного мовлення
Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії»
Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками
Урок розвитку писемного мовлення. Листи
Префікс. Словотворча роль префіксів
Творення слів із найуживанішими префіксами
Префікси, співзвучні з прийменниками
Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами
Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня
Написання префіксів з-, (с-)
Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї
Урок розвитку писемного мовлення
Написання запрошення (привітання)
Перенос слів із префіксами
Суфікс. Роль суфіксів
Творення слів із найуживанішими суфіксами
Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса
Поділ слів із суфіксами для переносу
Узагальнення вивченого про будову слова
Урок розвитку писемного мовлення
Навчальний переказ

ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)

Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово
Службові слова. Роль службових слів у реченні
Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови
Зв’язок слів у реченні
Іменник як частина мови
Урок розвитку писемного мовлення
Написання переказу за колективно складеним планом
Іменники — власні та загальні. Велика буква у власних назвах
Велика буква в кличках тварин
Поняття предметності
Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній
Урок розвитку писемного мовлення
Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями
Змінювання іменників за числами: однина та множина
Змінювання іменників за відмінками
Урок розвитку писемного мовлення
Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі
Прикметник як частина мови
Зв’язок прикметників з іменниками
Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях
Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми
Урок розвитку писемного мовлення
Складання тексту-опису «Соняшник»
Уживання прикметників у загадках
Уживання прикметників в описах
Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками
Родові закінчення прикметників
Урок розвитку писемного мовлення
Написання переказу за колективно складеним планом з іменниками
Дієслово як частина мови
Зв’язок дієслова з іменником у реченні
Урок розвитку писемного мовлення
Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки
Дієслова-антоніми
Дієслова-синоніми
Змінювання дієслів за часами
Урок розвитку писемного мовлення
Складання висловлювання про прочитаний твір
Написання не з дієсловами
Урок розвитку писемного мовлення
Складання привітання до Дня матері

УРОКИ ПОВТОРЕННЯ

Що ми знаємо про текст, речення
Урок розвитку писемного мовлення
Складання розповіді на тему «Мої літні канікули»
Що ми знаємо про будову слова
Що ми знаємо про частини мови
Відповіді до загадок
Звернення до батьків і вчителів