Українська мова: підручник для 4 класу

підручник 4 клас Українська мова Криган 2015 рік
Криган С.
Видавництво: Букрек
Рік: 2015
ISBN: 978-966-399-717-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Мова і мовлення

Висловлююсь усно та письмово  
Усне мовлення 4
Писемне мовлення 5
§1. Мова - жива скарбниця 6
Висловлююсь усно та письмово  
Застарілі й нові слова в мові 8
§2. Культура мовлення і спілкування 9

Текст

§3. Закріплення поняття про будову тексту 10
§4. Тема і мета тексту. Заголовок 12
§5. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування 14
Висловлююсь усно та письмово  
Складання тексту-розповіді за допомогою малюнків 16
§6. Поділ тексту на частини 18
§7. Побудова тексту-опису 20
§8. Побудова тексту-міркування. Наявність твердження, доказів, висновків 22
Висловлююсь усно та письмово  
Замітка до стінгазети, лист, запрошення 24
Перевір себе 26

Речення

§9. Види речень за метою висловлювання 28
§10. Головні та другорядні члени речення 30
§11. Зв'язок слів у реченні 32
§12. Поняття про однорідні члени речення 34
Висловлююсь усно та письмово  
Складання тексту-опису за змістом малюнка та запитаннями 36
Висловлююсь усно та письмово  
Робота з деформованим текстом: переставляння частини тексту, додавання 38

Слово

§13. Повторення та узагальнення вивченого про слово 40
§14. Будова слова. Спільнокореневі слова  42
§15. Частини мови. Повторення та узагальнення вивченого  44
§16. Іменник  46
§17. Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників  48
Висловлююсь усно та письмово  
Детальний переказ тексту за колективно складеним планом  50
§18. Рід іменників  52
§19. Змінювання іменників за числами та відмінками  54
§20. Відмінювання іменників за відмінками  56
§21. Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому та орудному відмінках однини  58
§22. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому, орудному, давальному, місцевому відмінках однини  60
§23. Відмінювання іменників середнього роду в однині  62
Висловлююсь усно та письмово  
Детальний переказ тексту з елементами опису. Складання тексту-опису  64
§24. Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням -і в іменниках 66
§25. Відмінювання іменників у множині 68
Перевір себе 70
§26. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні 72
§27. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях 74
Висловлююсь усно та письмово  
Розвиток писемного мовлення. Складання тексту-міркування 76
§28. Розвиток умінь розпізнати прикметники в тексті 78
§29. Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками 80
§30. Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині (тверда група) 82
§31. Зіставлення прикметників з основою на твердий і м'який приголосний 84
§32. Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників 86
§33. Уживання знака м'якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному відмінках  88
Висловлююсь усно та письмово  
Вибірковий переказ тексту з елементами опису за колективно складеним планом  90
§34. Вимова і написання закінчень (-ій) у прикментниках жіночого роду однини в давальному та місцевому відмінках  92
§35. Вимова і написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький  94
§36. Вживання відмінкових форм прикметників у множині  96
§37. Побудова словосполучень і речень з прикметниками  98
§38. Перевір себе  100

Числівник

§39. Загальне уявлення про числівник як частину мови  102
§40. Вимова і правопис найуживаніших числівників у мовленні  104
§41. Відмінкові форми окремих числівників (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)  106
§42. Словесні формули на означення показників часу протягом доби  108

Займенник

§43. Займенник як частина мови  110
Висловлююсь усно та письмово  
Складання тексту-розповіді з елементами міркування 112
§44. Особові займенники  114
§45. Відмінювання особових займенників І і ІІ особи однини й множини  116
§46. Відмінювання особових займенників ІІІ особи в однині й множині  118
§47. Уживання займенників з прийменниками  120
Висловлююсь усно та письмово  
Складання тексту-розповіді про ситуацію з життя класу 122
Перевір себе  124
§48. Дієслово  126
§49. Дієслова синоніми та антоніми. Пряме і переносне значення дієслів  128
§50. Неозначена форма дієслова  130
Висловлююсь усно та письмово  
Складання тексту-опису за колективно складеним планом та опорними словами  132
§51. Спостереження за роллю дієслова у реченнях  134
§52. Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами і числами  136
§53. Теперішній час дієслова  138
§54. Минулий час дієслова  140
Висловлююсь усно та письмово  
Детальний переказ тексту за колективно складеним планом  142
§55. Майбутній час дієслова  144
§56. Побудова речень із дієсловами теперішнього та майбутнього часу  146
Висловлююсь усно та письмово  
Написання тексту-опису за картиною  148
§57. Особові закінчення дієслів  150
§58. Дієслова на -ся  152
§59. Спостереження за значенням дієслів у тексті  154
§60. Перевір себе  156
§61. Прислівник як частина мови  158
Висловлююсь усно та письмово  
Складання письмового висловлювання (розповідь, опис, міркування)  160
§62. Роль прислівника у реченні  162
§63. Зв'язок прислівників з дієсловами  164
§64. Прислівники близькі та протилежні за значенням  166
§65. Поширення речень (тексту) прислівниками  168
§66. Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками  170
§67. Уживання прислівників у мовленні  172
Висловлююсь усно та письмово  
Побудова текстів різних типів за змістом малюнків  174
Тексти для читання мовчки 176
Повторення вивченого в 1-4 класах 179