Українська мова : підручник для 4 класу

підручник 4 клас Українська мова Вашуленко 2015 рік
Вашуленко М., Дубовик С.
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2015
ISBN: 978-617-656-035-7
PDF (електронна книга)
Скачати

Структура і зміст підручника спрямовані на формування в дітей активного словникового запасу, розвиток мовлення, удосконалення правописних умінь і навичок. Навчальний матеріал подано за принципом доступності, наочності. Передбачено індивідуальну діяльність і колективну роботу в парах, у групах. Творчі завдання, інтерактивні вправи, ілюстративний матеріал, що відповідає сучасним зацікавленням четверокласників, сприятимуть зацікавленню учнів українською мовою.

МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. Мова — безсмертний скарб народу 5

ТЕКСТ

§ 2. Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета висловлювання. Заголовок 12
§ 3. Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті 13
§ 4. Засоби зв'язку речень у тексті 15
§ 5. Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті 17
§ 6. Особливості змісту та побудови тексту-міркування 20
§ 7. Особливості текстів-описів. Мета цих текстів 21
§ 8. Замітка до газети 25

РЕЧЕННЯ

§ 9. Види речень за метою висловлювання та інтонацією 29
§ 10. Основа речення. Зв'язок слів у реченні 30
§ 11. Однорідні члени речення 33
§ 12. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників 35

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

§ 13. Слово. Значення слова 41

ІМЕННИК

§ 14. Повторення вивченого про іменник 45
§ 15. Відмінювання іменників 51
§ 16. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями 54
§ 17. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини 57
§ 18. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині 59
§ 19. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини 62
§ 20. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини 64
§ 21. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини 66
§ 22. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини 69
§ 23. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини 71
§ 24. Правопис закінчень іменників у множині 73
§ 25. Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках 77

ПРИКМЕТНИК

§ 26. Повторення вивченого про прикметник як частину мови 80
§ 27. Відмінювання прикметників 91
§ 28. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-зьк-цьк- 97
§ 29. Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників 99
§ 30. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду 103
§ 31. Відмінювання прикметників у множині 105

ЧИСЛІВНИК

§ 32. Числівник як частина мови 110

ЗАЙМЕННИК

§ 33. Займенник як частина мови 119
§ 34. Особові займенники 121
§ 35. Відмінювання особових займенників 125

ДІЄСЛОВО

§ 36. Повторення вивченого про дієслово 133
§ 37. Неозначена форма дієслова 141
§ 38. Змінювання дієслів за часами 143
§ 39. Змінювання дієслів за числами 145
§ 40. Дієслова теперішнього часу 147
§ 41. Дієслова майбутнього часу 150
§ 42. Правопис особових закінчень дієслів 152
§ 43. Дієслова минулого часу 158
§ 44. Дієслова на -ся (-сь) 160
§ 45. Повторення вивченого про дієслово 163

ПРИСЛІВНИК

§ 46. Прислівник як частина мови 165
§ 47. Повторення вивченого в 1 -4 класах 177
ВІДГАДКИ ДО ЗАГАДОК 189

Коментарі

Всього коментарів: 6
+ 0 –
Якщо у вас браузер Chrome, то потрібно навести курсор на кнопку "Скачати", клікнути правою кнопкою миші і вибрати з меню "Зберегти посилання як"
+ 0 –
Шуаємо повну версію. Якщо знайдемо - сьогодні додамо
+ 0 –
Цікаво коли вже підручники дійдуть до шкіл? В магазинах підруники є, тож чому ії немає у дітей?
+ 0 –
У держави немає коштів, щоб викупати тираж у видавництв. Тому книги вже надруковані, але лежать на складах.
+ 0 –
Коли буде доступна повна версія підручника "Українська мова. 4 клас." (Вашуленко)?
+ 0 –
До кінця жовтня буде половина книги, а повна - коли підручник надійде до шкіл.