Математика: підручник для 5-го класу

підручник 5 клас Математика Істер 2013 рік
Істер О.
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2013
ISBN: 978-966-11-0114-1
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається з двох розділів, що містять 45 параграфів. Для підготовки до контрольної роботи передбачено завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено вправи для повторення курсу 5-го класу, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».

Шановний п’ятикласнику! 3
Шановні вчителі! 4
Шановні батьки! 4
Повторення вивченого в 1—4 класах 5

Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел 11
§ 2. Порівняння натуральних чисел 18
§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання 23
§ 4. Віднімання натуральних чисел 29
Домашня самостійна робота № 1 38
Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1— § 4) 39
§ 5. Множення натуральних чисел 41
§ 6. Властивості множення 46
§ 7. Степінь натурального числа з натуральним показником 53
§ 8. Ділення натуральних чисел 58
§ 9. Ділення з остачею 64
Домашня самостійна робота № 2 67
Завдання для перевірки знань №2 (§ 5-§ 9) 68
§ 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули 69
§ 11. Рівняння 76
§ 12. Текстові задачі 84
§ 13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь 100
Домашня самостійна робота № 3 104
Завдання для перевірки знань №3 (§ 10 — § 13) 104
§ 14. Комбінаторні задачі 105
§ 15. Приклади та задачі на всі дії з натуральними числами 115
§ 16. Відрізок та його довжина 119
§ 17. Промінь, пряма, площина 126
§ 18. Координатний промінь. Шкала 131
Домашня самостійна робота № 4 137
Завдання для перевірки знань №4 (§ 14 — § 18) 139
§ 19. Кут. Види кутів 140
§ 20. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів 146
§ 21. Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників 157
§ 22. Прямокутник. Квадрат 165
§ 23. Рівні фігури 168
§ 24. Площа прямокутника і квадрата 171
§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда 182
§ 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба 189
Домашня самостійна робота № 5 199
Завдання для перевірки знань № 5 (§ 19-§ 26) 200

Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 27. Звичайні дроби 202
§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел 211
§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками 215
§ 30. Правильні і неправильні дроби 220
§ 31. Мішані числа 226
§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками 231
§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел 238
Домашня самостійна робота № 6 245
Завдання для перевірки знань № 6 (§ 27-§ 33) 247
§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів 248
§ 35. Порівняння десяткових дробів 257
§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів 262
§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів 269
Домашня самостійна робота № 7 279
Завдання для перевірки знань № 7 (§ 34-§ 37) 281
§ 38. Множення десяткових дробів 282
§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів 289
§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число 293
§ 41. Ділення на десятковий дріб 302
Домашня самостійна робота № 8 310
Завдання для перевірки знань № 8 (§ 38-§ 41) 311
§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа 312
§ 43. Знаходження числа за його відсотком 320
§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини 324
§ 45. Задачі та приклади на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами 331
Домашня самостійна робота № 9 345
Завдання для перевірки знань № 9 (§ 42-§ 45) 347
Для тих, хто любить математику 348
Відповіді до вправ 351
Предметний покажчик 360