1. Підручники
  2. 5 клас
  3. Математика

Математика : підручник для 5 класу

підручник 5 клас Математика Мерзляк 2005 рік
Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
  • Видавництво: Гімназія
  • Рік: 2005
  • ISBN: 966-831-924-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВІД АВТОРІВ 3

РОЗДІЛ І. Натуральні числа і дії над ними

§ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА 6
1. Ряд натуральних чисел 6
2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел 8
3. Відрізок. Довжина відрізка 17
4. Площина. Пряма. Промінь 28
5. Шкала. Координатний промінь 36
6. Порівняння натуральних чисел 43
§ 2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 49
7. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання 49
8. Віднімання натуральних чисел 56
9. Числові і буквені вирази. Формули 66
10. Рівняння 74
11. Кут. Позначення кутів 78
12. Види кутів. Вимірювання кутів 83
13. Многокутники. Рівні фігури 91
14. Прямокутник. Трикутник і його види 96
§ 3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 105
15. Множення. Переставна властивість множення 105
16. Сполучна і розподільна властивості множення 114
17. Ділення 121
18. Ділення з остачею 136
19. Квадрат і куб числа 140
20. Площа. Площа прямокутника 143
21. Прямокутний паралелепіпед і його об’єм 150

РОЗДІЛ II. Дробові числа і дії над ними

§ 4. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ 159
22. Уявлення про звичайні дроби 159
23. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів 170
24. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками 176
25. Дроби і ділення натуральних чисел 180
26. Мішані числа 182
§ 5. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ 189
27. Уявлення про десяткові дроби 189
28. Порівняння десяткових дробів 196
29. Округлення десяткових дробів 200
30. Додавання і віднімання десяткових дробів 204
31. Множення десяткових дробів 212
32. Ділення десяткових дробів 222
33. Середнє арифметичне. Середні величини 235
34. Відсотки. Знаходження відсотків від числа 239
35. Знаходження числа за його відсотками 245
36. Масштаб 250

ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ЗА КУРС 5 КЛАСУ

254
РОЗМАЛЬОВКИ 274
ВІДПОВІДІ. ВКАЗІВКИ 277
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 284