Інформатика : підручник для 5 класу з навчанням румунською/молдовською мовами

підручник 5 клас Інформатика Ривкінд 2019 рік (румунська мова навчання)
НОВА програма
Ривкінд Й. та ін.
Румунська мова навчання
Видавництво: Світ
Рік: 2019
ISBN: 978-966-914-206-1
PDF (електронна книга)
Скачати

Навчальний матеріал підручника поділено, згідно з програмою, на 4 розділи.

Підручник, крім теоретичного матеріалу, містить диференційовані запитання та завдання для самоконтролю, додаткові рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що…», «Для тих, хто працює з ОС Windows XP», «Для тих, хто працює з ОС Linux».

У підручнику також уміщено 6 практичних робіт, виконання яких є обов’язковим для всіх учнів.
 

Stimați elevi și eleve de calasa 5-a! 3

CAPITOLUL 1. PROCESE Șl SISTEME INFORMAȚIONALE

1.1. Mesajul, informația. Procesele informaționale. Datele 6
1.2. Sisteme informaționale. Rolul tehnologiilor informaționale în viața omului contemporan 16
1.3. Calculatoarele și diversitatea lor 26
1.4. Componentele calculatoarelor și destinația lor 33
1.5. Sistemul operațional 42
1.6. Crearea fișierelor. Redenumirea, deplasarea și restabilirea folder-elor șifișierelor 51
Lucrare practică nr. 1. «Operații cu folder-e, fișiere, shortcut-uri» 60

CAPITOLUL 2. TEHNOLOGIILE DE REȚEA Șl INTERNET-UL

2.1. Rețeaua locală. Utilizarea folder-elor în rețea 62
2.2. Căutarea informațiilor în internet și aprecierea critică a lor 69
2.3. Securitatea în internet. Descărcarea datelor din Internet. Dreptul de autor 79
2.4. Utilizarea rețelei internet pentru învățământ 85
Lucrare practică nr. 2. «Căutarea materialelor în Internet și aprecierea lor» 93

CAPITOLUL 3. PRELUCRAREA DATELOR TEXT

3.1. Obiectele și proprietățile lor. Softul pentru prelucrarea textelor 95
3.2. Introducerea textului și redactarea lui în procesorul de text Word 2010 106
3.3. Formatarea simbolurilor și paragrafelor în procesorul de text Word 2010 115
3.4. Crearea și prelucrarea listelor cu un nivel în procesorul de text Word 2010 123
3.5. Inserarea imaginilor grafice în documentul text în procesorul de text Word 2010 131
3.6. Adăugarea. redactarea și formatarea tabelelor în documentul text 138
3.7. Paginile documentului text și formatarea lor. Tipărirea documentului text în procesorul de text Word 2010 148
Lucrare practică nr. 3. «Crearea documentului text cu imagine grafică și tabel» 154

CAPITOLUL 4. ALGORITMI Șl PROGRAME

4.1. Algoritmii. Mediul de alcătuire și executare a programelor Scratch 2 156
4.2. Modalitățile de reprezentare a algoritmelor. Deschiderea și redactarea proiectelor în mediul Scratch 2 169
Lucrare practică nr. 4. «Alcătuirea și executarea algoritmilor secvențiali» 177
4.3. Folosirea diferite chipuri ale executorului și a diferiți executori în proiectele Scratch 2 177
4.4. Repetări (cicluri). Algoritmi cu repetări 186
Lucrare practică nr. 5. «Alcătuirea și executarea proiectelor cu folosirea ciclurilor cu contor» 193
4.5. Algoritmi cu ramificări 194
4.6. Ciclu cu condiție anticipată 201
Lucrare practică nr. 6. «Alcătuirea și executarea proiectelor cu cicluri» 206