1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Біологія

Біологія : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Біологія Костіков 2020 рік
НОВА програма
Костіков І. та ін.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-983-199-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

Вступ. ЩО ТАКЕ ЖИТТЯ І ЯК ЙОГО ДОСЛІДЖУЮТЬ

§ 1. Ознаки життя 4
§ 2. Різноманітність життя 6
§ 3. Основні розділи біології 8
§ 4. Науковий метод у біології 10

Тема 1. КЛІТИНА

§ 5. Мікроскоп та дослідження клітини: екскурс в історію 14
§ 6. Будова мікроскопа 18
§ 7. Будова клітини 21
§ 8. Спільні ознаки рослинної і тваринної клітин 24
§ 9. Відмінні риси будови рослинної і тваринної клітин 28
§ 10. Поділ клітин 32
Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа і робота з ним 36
Практична робота 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа 39
Підіб’ємо підсумки 43

Тема 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ

§ 11. Бактерії — найменші одноклітинні організми 46
§ 12. Шкідливі бактерії 49
§ 13. Корисні бактерії 53
§ 14. Різноманітність та значення бактерій у природі 56
§ 15. Одноклітинні еукаріоти 60
§ 16. Одноклітинні твариноподібні організми 64
§ 17. Одноклітинні водорості 69
§ 18. Губка — багатоклітинний організм, що походить від одноклітинних твариноподібних організмів 73
§ 19. Багатоклітинні водорості: ульва, хара 76
Підіб’ємо підсумки 78

Тема 3. КВІТКОВА РОСЛИНА

§ 20. Будова молодої рослини 82
§ 21. Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини 84
§ 22. Тканини рослин 88
§ 23. Будова і функції кореня 93
§ 24. Кореневі системи. Видозміни кореня 97
§ 25. Будова та функції пагона 102
§ 26. Стебло — осьова частина пагона 106
§ 27. Листок — бічний орган пагона 111
§ 28. Внутрішня будова листка 116
§ 29. Видозміни пагона та його частин 121
§ 30. Вегетативне розмноження рослин 126
§ 31. Квітка 130
§ 32. Запилення і запліднення квіткових рослин 136
§ 33. Суцвіття 140
§ 34. Насінина 144
§ 35. Плід 146
§ 36. Рухи рослин 152
Підіб’ємо підсумки 155

Тема 4. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

§ 37. Різноманітність водоростей 158
§ 38. Мохи 161
§ 39. Плауни і хвощі 164
§ 40. Папороті 169
§ 41. Голонасінні 173
§ 42. Покритонасінні. Дводольні та однодольні покритонасінні 177
§ 43. Принципи біологічної систематики і різноманітність покритонасінних 179
§ 44. Екологічні групи і життєві форми рослин 182
§ 45. Рослинні угруповання 189
Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин 195
Практична робота 4. Визначення тих видів кімнатних рослин, які придатні для вирощування у певних умовах 196
Підіб’ємо підсумки 197

Тема 5. ГРИБИ

§ 46. Поняття про гриби. Особливості живлення грибів 200
§ 47. Особливості будови грибів: грибниця, плодове тіло. Розмноження (на прикладі печериці) 204
§ 48. Макроскопічні гриби: особливості живлення та роль у природі 207
§ 49. Отруйні гриби 211
§ 50. Гриби неїстівні та їстівні 216
§ 51. Мікроскопічні гриби: дріжджі та цвілеві гриби 219
§ 52. Мікроскопічні гриби, що викликають хвороби рослин 224
§ 53. Лишайники 227
Практична робота 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості 232
Підіб’ємо підсумки 233
Термінологічний покажчик 235