1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Географія

Географія : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Географія Бойко 2020 рік
НОВА програма
Бойко В., Міхелі С.
  • Видавництво: Сиция
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-617-7750-27-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

ВСТУП

Як працювати з підручником 6
§ 1. Що вивчає географія 8
§ 2. Географічні дослідження 12

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ЗЕМЛЮ

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину

§ 3. Уявлення про Землю в давні часи 17

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі

§ 4. Пізнання нових земель 21
§ 5. Великі географічні відкриття 24
§ 6. Навколосвітні експедиції та відкриття материків 28

Тема 3. Сучасні дослідження

§ 7. Сучасні географічні дослідження 32
Тематичний контроль 37

РОЗДІЛ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1. Орієнтування на місцевості

§ 8. Способи орієнтування на місцевості 39
§ 9. Поняття про азимут 42

Тема 2. Способи зображення Землі

§ 10. Способи зображення земної поверхні 45
§ 11. Масштаб 48
§ 12. Абсолютна і відносна висота місцевості 51
§ 13. План 55
§ 14. Складання плану місцевості 58
§ 15. Географічна карта — образ Землі 61
§ 16. Види географічних карт 64

Тема 3. Географічні координати

§ 17. Градусна сітка на глобусі й карті 67
§ 18. Географічні координати 69
Тематичний контроль 73

РОЗДІЛ III. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1. Літосфера

§ 19. Внутрішня будова Землі 75
§ 20. Літосферні плити 78
§ 21. Землетруси 82
§ 22. Вулканізм і вулкани. Гейзери 86
§ 23. Зовнішні процеси, що змінюють земну кору 90
§ 24. Породи, що складають земну кору 94
РЕЛЬЄФ 98
§ 25. Рівнини 99
§ 26. Гори 103
§ 27. Рельєф дна океану 108
§ 28. Унікальні форми рельєфу 112
Тематичний контроль 115

Тема 2. Атмосфера

§ 29. Будова атмосфери 116
§ 30. Добовий хід температури повітря 120
§ 31. Річний хід температури повітря 123
§ 32. Освітлення й теплові пояси Землі 126
§ 33. Атмосферний тиск 130
§ 34. Вітер 134
§ 35. Вологість повітря 138
§ 36. Атмосферні опади 142
§ 37. Погода 146
§ 38. Клімат 150
§ 39. Кліматичні пояси 154
§ 40. Вплив людини на атмосферу 158
Тематичний контроль 161

Тема 3. Гідросфера

ВОДА НА ЗЕМЛІ 162
§ 41. Світовий океан 163
§ 42. Властивості вод Світового океану 167
§ 43. Хвилі 170
§ 44. Течії 174
§ 45. Життя в морях та океанах 177
§ 46. Океан та людина 180
ВОДИ СУХОДОЛУ 183
§ 47. Річки 183
§ 48. Робота і характер течії річок 187
§ 49. Озера 192
§ 50. Болота 196
§ 51. Штучні водотоки і водойми 200
§ 52. Льодовики та багаторічна мерзлота 203
§ 53. Підземні води 207
Тематичний контроль 211

Тема 4. Біосфера та ґрунти

§ 54. Біосфера 212
§ 55. Ґрунти 217

Тема 5. Природні комплекси

§ 56. Природні комплекси 221
§ 57. Географічна оболонка 224
§ 58. Природні зони 227
Тематичний контроль 231

РОЗДІЛ IV. ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 1. Кількість і розміщення населення на Землі

§ 59. Кількість і розміщення населення 233
§ 60. Раси і народи світу 236

Тема 2. Держави світу

§ 61. Країни світу 242

Тема 3. Вплив людини на природу

§ 62. Забруднення довкілля та його охорона 248

ДОДАТКИ

Матеріал дія довідок 251
Покажчик термінів і понять 253