Інформатика : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Інформатика Бондаренко 2019 рік
НОВА програма
Бондаренко О. та ін.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5188-5
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3

Розділ 1. Комп’ютерна графіка

 
§ 1. Основні поняття комп’ютерної графіки. Растрова графіка 7
§ 2. Багатошарові растрові зображення 16
§ 3. Векторна графіка 23
§ 4. Криві. Робота з контурами 32
§ 5. Копіювання об’єктів 37
Практична робота 1. Створення простих векторних зображень 41
§ 6. Текстові об’єкти 42
§ 7. Складені векторні зображення 45
Практична робота 2. Створення складених векторних зображень 48

Розділ 2. Комп’ютерні презентації

 
§ 8. Системи опрацювання комп’ютерних презентацій 51
§ 9. Етапи створення презентації 58
§ 10. Оформлення презентації 63
§ 11. Анімаційні ефекти 71
§ 12. Мультимедійний вміст у презентаціях 76
§ 13. Керування показом презентації 83
Практична робота 3. Проектування та розробка власної презентації 91
Практична робота 4. Розробка презентації з елементами мультимедіа 92

Розділ 3. Алгоритми та програми

 
3.1. Основи об’єктно-орієнтованого програмування  
§ 14. Класи та об’єкти в програмуванні 95
§ 15. Властивості об’єктів 99
§ 16. Події. Методи 103
Практична робота 5. Створення програмних об’єктів 108
§ 17. Створення графічного інтерфейсу 110
§ 18. Опрацювання подій 115
§ 19. Організація діалогу з користувачем 119
Практична робота 6. Створення програм з графічним інтерфейсом 124
3.2. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями. Функції  
§ 20. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження 128
§ 21. Вкладені алгоритмічні структури повторення 133
§ 22. Розв’язування задач за допомогою вкладених циклів 139
Практична робота 7. Створення програм з розгалуженнями і повтореннями 142
§ 23. Розв’язування задач методом поділу на підзадачі 144
§ 24. Обчислення з використанням функцій користувача 150
Практична робота 8. Створення програм з використанням функцій користувача 154
Комп’ютерний словник 156
Алфавітний покажчик 157