Інформатика: підручник для 6 класу

підручник 6 клас Інформатика Морзе 2014 рік
Морзе Н. та ін.
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2014
ISBN: 978-617-656-305-1
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник складається з п’яти розділів, кожний з яких розбито на параграфи в яких викладено теоретичний матеріал, та практичні роботи, передбачені програмою. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика.

РОЗДІЛ 1. Алгоритми та їх виконавці

1. Команди і виконавці 6
2. Алгоритм і його виконання 14
3. Практична робота 1 22
4. Середовище виконання алгоритму 25
5. Виконавці і події в середовищі Скретч 31
6. Створення та виконання алгоритмів у середовищі Скретч 40
7. Практична робота 2 50

РОЗДІЛ 2. Поняття операційної системи

8. Операційна система 54
9. Файли і папки 63
10. Дії з файлами і папками 72
11. Практична робота 3 81
12. Пошук файлів і папок 83
13. Практична робота 4 91

РОЗДІЛ 3. Мультимедіа

14. Об'єкти мультимедіа 94
15. Практична робота 5 103
16. Засоби перегляду зображень 106
17. Практична робота 6 114

РОЗДІЛ 4. Текстовий процесор

18. Текстовий документі його об'єкти 118
19. Режими роботи з текстовим документом 127
20. Створення текстових документів 136
21. Редагування текстового документа 145
22. Форматування і друкування тексту 153
23. Практична робота 7 163
24. Дії з графічними об'єктами текстового документа 166
25. Практична робота 8 177

РОЗДІЛ 5. Комп’ютерні мережі

26. Типи комп'ютерних мереж 182
27. Локальна мережа 189
28. Служби Інтернету 197
29. Браузер 206
30. Пошук в Інтернеті 216
31. Практична робота 9 225
32. Інтернет для навчання 228
33. Практична робота 10 237