1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Математика

Математика: підручник для 6 класу

підручник 6 клас Математика Янченко 2006 рік
Янченко Г., Кравченко В.
Українська мова навчання
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2006
  • ISBN:
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

Розділ І. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

§1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

1.Дільники натурального числа
2.Ознаки подільності на 2,5 і 10
3.Ознаки подільності на 9 і на 3
4.Прості й складені числа
5.Розкладання натуральних чисел на прості множники
6.Найбільший спільний дільник
7.Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне

Розділ II. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

§2. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

8.Основна властивість дробу
9.Застосування основної властивості дробу
10.Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів
11.Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

§3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

12.Множення звичайних дробів
13.Задачі на множення дробів
14.Взаємно обернені числа
15.Ділення звичайних дробів
16.Задачі на ділення дробів
17.Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні десяткові дроби
18.Вправи на всі дії зі звичайними дробами
19.Текстові задачі

Розділ III. ПРОПОРЦІЇ І ВІДНОШЕННЯ

§4. ПРОПОРЦІЇ І ВІДНОШЕННЯ

20.Відношення. Основна властивість відношення
21.Випадкові події
22.Імовірність випадкової події
23.Пропорція
24.Пряма пропорційна залежність
25.Відсоткове відношення
26.Відсоткові розрахунки
27.Коло. Довжина кола
28.Круг. Площа круга
29.Стовпчасті та кругові діаграми

Розділ IV. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

§5. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

30.Додатні та від'ємні числа. Число 0
31.Координатна пряма. Раціональні числа
32.Модуль числа
33.Порівняння чисел
34.Додавання від'ємних раціональних чисел
35.Додавання двох чисел з різними знаками
36.Віднімання раціональних чисел
37.Розкриття дужок

§6. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

38.Множення раціональних чисел
39.Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт
40.Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків
41.Ділення раціональних чисел
42.Розв'язування рівнянь
43 Розв'язування задач за допомогою рівнянь
44.Паралельні та перпендикулярні прямі
45.Координатна площина
46.Приклади графіків залежностей між величинами
ЗАВДАННЯ ЗА КУРС МАТЕМАТИКИ 6 КЛАСУ
ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
ВІДПОВІДІ