1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Математика

Математика: підручник для 6 класу

підручник 6 клас Математика Мерзляк 2014 рік
Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
Українська мова навчання
  • Видавництво: Гімназія
  • Рік: 2014
  • ISBN: 978-966-474-237-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Від авторів 3
Умовні позначання 4

§ 1. Подільність натуральних чисел

1. Дільники та кратні 5
2. Ознаки подільності на 10, на 5 і на 2 11
3. Ознаки подільності на 9 і на 3 18
• Ділиться чи не ділиться? 23
4. Прості та складені числа 26
• Чи такі вже прості ці прості числа? 32
5. Найбільший спільний дільник 36
6. Найменше спільне кратне 42
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі 49
Головне в параграфі 1 50

§ 2. Звичайні дроби

7. Основна властивість дробу 52
8. Скорочення дробів 59
9. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів 64
10. Додавання і віднімання дробів 71
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі 84
11. Множення дробів 86
12. Знаходження дробу від числа 99
13. Взаємно обернені числа 108
14. Ділення дробів 112
15. Знаходження числа за заданим значенням його дробу 123
16. Перетворення звичайних дробів у десяткові 133
17. Нескінченні періодичні десяткові дроби 137
18. Десяткове наближення звичайного дробу 141
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі 145
Головне в параграфі 2 146

§ 3. Відношення і пропорції

19. Відношення 148
20. Пропорції 156
21. Відсоткове відношення двох чисел 165
• Як знайти «золоту середину» 172
22. Пряма та обернена пропорційні залежності 175
23. Поділ числа в заданому відношенні 184
24. Коло і круг 188
25. Довжина кола. Площа круга 197
26. Циліндр. Конус. Куля 206
27. Діаграми 213
28. Випадкові події. Ймовірність випадкової події 224
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі 232
Головне в параграфі 3 233

§ 4. Раціональні числа і дії з ними

29. Додатні і від’ємні числа 235
30. Координатна пряма 241
31. Цілі числа. Раціональні числа 247
• «Нерозумні» числа 252
32. Модуль числа 255
33. Порівняння чисел 260
34. Додавання раціональних чисел 267
35. Властивості додавання раціональних чисел 274
36. Віднімання раціональних чисел 278
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі 284
37. Множення раціональних чисел 285
• Ніщо і ще менше 294
38. Переставна та сполучна властивості множення раціональних чисел. Коефіцієнт 296
39. Розподільна властивість множення 300
40. Ділення раціональних чисел 309
41. Розв’язування рівнянь 315
42. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 321
43. Перпендикулярні прямі 330
44. Паралельні прямі 337
45. Координатна площина 342
46. Графіки 351
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі 359
Головне в параграфі 4 361
Вправи для повторення за курс 6 класу 364
• Дружимо з комп’ютером 377
Відповіді та вказівки до вправ 383
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі 392
Предметний покажчик 393
Додаток 394