1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Математика

Математика: підручник для 6 класу

підручник 6 клас Математика Тарасенкова 2014 рік
Тарасенкова Н. та ін.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2014
  • ISBN: 973-617-656-303-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Дорогі учні! 3

Розділ 1. Подільність натуральних чисел

4
§ 1. Дільники і кратні натурального числа. Прості числа 5
§ 2. Ознаки подільності на 2, 10, 5 9
§ 3. Ознаки подільності на 9, 8 15
§ 4. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник 20
§ 5. Найменше спільне кратне 26

Розділ 2. Звичайні дроби та дії з ними

30
§ 6. Основна властивість дробу. Скорочення дробу 31
§ 7. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів 39
§ 8. Додавання і віднімання дробів 47
§ 9. Множення дробів. Знаходження дробу від числа 55
§ 10. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом 67
§ 11. Перетворення звичайного дробу в десятковий. Десяткові наближення звичайного дробу 77

Розділ 3. Відношення і пропорції

86
§ 12. Відношення та його властивості 87
§ 13. Пропорція та її властивості 93
§ 14. Пряма та обернена пропорційні залежності 101
§ 15. Поділ числа в даному відношенні. Масштаб 109
§ 16. Коло і круг. Кутовий сектор 116
§ 17. Діаграми 123
§ 18. Циліндр. Конус. Куля 130
§ 19. Відсоткові розрахунки 136
§ 20. Ймовірність випадкової події 147

Розділ 4. Раціональні числа та дії з ними

156
§ 21. Додатні та від’ємні числа. Число нуль 157
§ 22. Координатна пряма 163
§ 23. Модуль числа 170
§ 24. Цілі числа. Раціональні числа 180
§ 25. Порівняння раціональних чисел 186
§ 26. Додавання раціональних чисел 193
§ 27. Віднімання раціональних чисел 204
§ 28. Множення раціональних чисел 212
§ 29. Ділення раціональних чисел 223

Розділ 5. Вирази і рівняння

234
§ З0. Вирази та їх спрощення 235
§ 31. Рівняння. Основні властивості рівнянь 241
§ 32. Застосування рівнянь до розв’язування задач 243
§ 33. Перпендикулярні та паралельні прямі 255
§ 34. Координатна площина 262
§ 35. Графіки залежностей між величинами 271
Тестові завдання до розділів 280
Відповіді 287
Предметний покажчик 300