1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Математика

Математика : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Математика Тарасенкова 2020 рік
НОВА програма
Тарасенкова Н. та ін.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-983-200-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Дорогі учні! 3

Розділ 1. Подільність натуральних чисел

4
§ 1. Дільники і кратні натурального числа. Прості числа 4
§ 2. Ознаки подільності на 2, 10, 5 9
§ 3. Ознаки подільності на 9, 3 15
§ 4. Розкладання чисел на множники. Найбільший спільний дільник 20
§ 5. Найменше спільне кратне 26
Звичайні дроби та дії з ними 31
§ 6. Основна властивість дробу. Скорочення дробу 31
§ 7. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів 40
§ 8. Додавання і віднімання дробів 48
§ 9. Множення дробів. Знаходження дробу від числа 56
§ 10. Ділення дробів. Знаходження числа за його дробом 68
§ 11. Перетворення звичайного дробу в десятковий. Десяткові наближення звичайного дробу 78

Розділ 2. Відношення і пропорції

87
§ 12. Відношення та його властивості 87
§ 13. Пропорція та її властивості 93
§ 14. Пряма та обернена пропорційні залежності 102
§ 15. Поділ числа в даному відношенні. Масштаб 110
§ 16. Коло і круг. Круговий сектор 117
§ 17. Діаграми 125
§ 18. Відсоткові розрахунки 132

Розділ 3. Раціональні числа та дії з ними

146
§ 19. Додатні та від’ємні числа. Число нуль 146
§ 20. Координатна пряма 152
§ 21. Модуль числа 160
§ 22. Цілі числа. Раціональні числа 171
§ 23. Порівняння раціональних чисел 178
§ 24. Додавання раціональних чисел 184
§ 25. Віднімання раціональних чисел 196
§ 26. Множення раціональних чисел 205
§ 27. Ділення раціональних чисел 216

Розділ 4. Вирази і рівняння

227
§ 28. Вирази та їх спрощення 227
§ 29. Рівняння. Основні властивості рівнянь 233
§ 30. Застосування рівнянь до розв’язування задач 241
§ 31. Перпендикулярні та паралельні прямі 248
§ 32. Координатна площина 255
§ 33. Графіки залежностей між величинами 264
Відповіді 273
Предметний покажчик 285