1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Українська мова

Рідна мова: Підручник для 6 класу

підручник 6 клас Рідна мова Пентилюк 2006 рік
Пентилюк М. та ін.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2006
  • ISBN: 966-04-0644-4
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Любі друзі 3

ВСТУП

§ 1. Краса і багатство української мови 4
Зв’язне мовлення. Спілкування й мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові 6

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П’ЯТОМУ КЛАСІ

§ 2. Словосполучення й речення. Головні члени речення 9
§ 3. Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки у простому реченні 11
§ 4. Складне речення. Пряма мова. Діалог 13
§ 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль 16
Зв'язне мовлення. Складання ділових паперів. План роботи. Оголошення 20

ЛЕКСИКОЛОПЯ

§ 6. Групи слів за їх походженням 24
Зв’язне мовлення. Складний і простий плани. Переказ наукового тексту за простим планом 29
§ 7. Активна й пасивна лексика української мови. Застарілі слова. Неологізми 31
Зв’язне мовлення. Переказ тексту-опису приміщення (усно) 35
§ 8. Групи слів за вживанням 37
Зв’язне мовлення. Твір-опис приміщення за власними спостереженнями 42
Завдання і запитання для повторення й узагальнення 44

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

§ 9. Основні способи словотворення 46
Зв’язне мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно). Терміни в текстах наукового стилю 53
§ 10. Зміни приголосних при творенні слів 55
Зв’язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту за складним планом 58
§ 11. Складні слова. Творення складноскорочених слів 61
Зв’язне мовлення. Читання навчального тексту 65
Завдання і запитання для повторення й узагальнення 67

МОРФОЛОГІЯ

§ 12. Частини мови 69
Зв'язне мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною (письмово) 71
Іменник
§ 13. Іменник як частина мови 74
§14. Рід і число іменників 77
§ 15. Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни 86
§ 16. Іменники І відміни 93
§ 17. Іменники II відміни 98
Зв’язне мовлення. Аудіювання художнього тексту 105
§ 18. Іменники III відміни 107
§ 19. Іменники IV відміни. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини. Незмінювані іменники 111
§ 20. Творення іменників. Правопис суфіксів 116
Зв’язне мовлення. Докладний переказ художнього тексту з описом природи (усно) 122
§ 21. Велика буква та лапки в іменниках. Не з іменниками 124
§ 22. Написання й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові 129
Завдання і запитання для повторення й узагальнення 134
Прикметник
§ 23. Прикметник як частина мови 136
§ 24. Якісні, відносні, присвійні прикметники. Повні та короткі форми прикметників 140
Зв'язне мовлення. Твір-опис природи за власними спостереженнями (письмово) 146
§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників 148
§ 26. Відмінювання прикметників 154
Зв’язне мовлення. Аудіювання наукового тексту 159
§ 27. Творення прикметників 161
§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників 168
§ 29. Написання не з прикметниками. Н і нн у прикметниках 170
Зв’язне мовлення. Твір-опис природи за картиною 175
§ 30. Написання складних прикметників 176
Зв'язне мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі 180
§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми 182
Завдання і запитання для повторення й узагальнення 185
Числівник
§ 32. Числівник як частина мови 187
§ 33. Числівники кількісні й порядкові. Групи числівників забудовою 191
Зв’язне мовлення. Переказ тексту-роздуму 195
§ 34. Відмінювання та написання кількісних числівників 197
§ 35. Відмінювання порядкових числівників 202
Зв’язне мовлення. Твір-роздум про вчинки людей 207
§ 36. Творення числівників 209
Зв’язне мовлення. Вибірковий переказ наукового тексту (усно) 212
§ 37. М’який знак у числівниках 215
Зв'язне мовлення. Замітка до газети типу роздуму 219
Завдання і запитання для повторення й узагальнення 221
Займенник
§ 38. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням 223
Зв'язне мовлення. Вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 228
§ 39. Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе 231
§ 40. Питальні й відносні займенники, їх відмінювання 235
§ 41. Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання і правопис 238
§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники 242
Зв'язне мовлення. Контрольний докладний переказ 249
Завдання і запитання для повторення й узагальнення 251

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 43. Лексикологія 254
§ 44. Словотвір та орфографія 256
§ 45. Морфологія й орфографія 258
Зв'язне мовлення. Складання діалогів 261

ДОДАТОК

Тлумачний словник 263
Відповіді до ігрових завдань 267