1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 6 класу

підручник 6 клас Українська мова Заболотний 2014 рік
Заболотний О., Заболотний В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2014
  • ISBN: 978-966-11-0416-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Дорогі шестикласники! 3

ВСТУП

Краса і багатство української мови 4

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення 8
§ 2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова 10
§ 3. Складне речення. Пряма мова. Діалог 11
§ 4. Орфограми 13
§ 5. Текст 15
§ 6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль 18

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 7. Групи слів за їх походженням 22
§ 8. Активна й пасивна лексика 25
§ 9. Загальновживані й стилістично забарвлені слова. Офіційно-ділова лексика 28
§ 10. Професійні слова й терміни 31
§ 11. Діалектні та просторічні слова 34
§ 12. Фразеологізми 37
§ 13. Джерела української фразеології 41
§ 14. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми 44
§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія» 46

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 16. Змінювання й творення слів 52
§ 17. Основні способи словотворення 55
§ 18. Зміни приголосних при творенні слів 60
§ 19. Складні слова. Правопис складних слів 63
§ 20. Творення й правопис складноскорочених слів 67
§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія 70

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

ІМЕННИК
§ 22. Загальна характеристика частин мови 76
§ 23. Іменник як частина мови 79
§ 24. Велика буква та лапки у власних назвах 82
§ 25. Рід іменників 85
§ 26. Число іменників 89
§ 27. Відмінки іменників. Відмінювання іменників 91
§ 28. Відміни й групи іменників 93
§ 29. Відмінювання іменників І відміни 97
§ 30. Відмінювання іменників II відміни 100
§ 31. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини 103
§ 32. Відмінювання іменників III і IV відмін 105
§ 33. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини 108
§ 34. Незмінювані іменники 110
§ 35. Особливості творення іменників. Букви е, а, і в суфіксах іменників 113
§ 36. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ 115
§ 37. Написання не з іменниками 118
§ 38. Правопис складних іменників 120
§ 39. Узагальнення вивченого з теми «Іменник» 122
ПРИКМЕТНИК
§ 40. Прикметник як частина мови 128
§ 41. Групи прикметників за значенням 131
§ 42. Ступені порівняння якісних прикметників 134
§ 43. Повні й короткі форми прикметників 138
§ 44. Відмінювання прикметників 140
§ 45. Творення прикметників 144
§ 46. Написання суфіксів прикметників 147
§ 47. Написання не з прикметниками 149
§ 48. Написання -к- і -нн- у прикметниках 151
§ 49. Написання складних прикметників разом і через дефіс 154
§ 50. Написання прізвищ прикметникової форми 157
§ 51. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник» 159
ЧИСЛІВНИК
§ 52. Числівник як частина мови 164
§ 53. Розряди кількісних числівників 168
§ 54. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа 170
§ 55. Відмінювання дробових і збірних числівників 175
§ 56. Відмінювання та написання порядкових числівників 177
§ 57. Уживання кількісних числівників з іменниками 181
§ 58. Узагальнення вивченого з теми «Числівник» 184
ЗАЙМЕННИК
§ 59. Займенник як частина мови 190
§ 60. Особові та зворотний займенники 193
§ 61. Питальні й відносні займенники 197
§ 62. Заперечні й неозначені займенники 201
§ 63. Присвійні займенники 205
§ 64. Вказівні й означальні займенники 207
§ 65. Узагальнення вивченого з теми «Займенник» 212

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 66. Лексикологія 217
§ 67. Словотвір. Орфографія 218
§ 68. Морфологія. Орфографія 220

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Мовлення та спілкування 222
Тема 2. Діалогічне мовлення 223
Тема 3. Ділові папери. План роботи 225
Тема 4. Ділові папери. Оголошення 226
Тема 5. Читання мовчки 228
Тема 6. Складний план тексту 230
Тема 7. Опис приміщення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 232
Тема 8. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі 234
Тема 9. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі 235
Тема 10. Твір-оповідання за жанровою картиною 237
Тема 11. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму 238
Тема 12. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 240
Тема 13. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 241
Тема 14. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі 242
Тема 15. Твір-роздум про вчинки людей 243
Тема 16. Замітка до газети типу роздуму 244
Тема 17. Твір-оповідання на основі побаченого 246
Тема 18. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням 247

ДОДАТКИ

Словничок фразеологізмів 248
Словничок наголосів 250
Перевір себе. Відповіді до вправ 251