1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Українська мова

Українська мова : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Українська мова Заболотний 2019 рік
НОВА програма
Заболотний О., Заболотний В.
Російська мова навчання
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2019
  • ISBN: 978-966-11-0992-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Дорогі шестикласники та шестикласниці! 3

ВСТУП

Краса й багатство української мови 4

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П’ЯТОМУ КЛАСІ

§ 1. Словосполучення й речення 7
§ 2. Просте і складне речення, розділові знаки в них 9
§ 3. Складні випадки правопису 12

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ ІМЕННИК

§ 4. Іменник як частина мови 16
§ 5. Велика буква й лапки у власних назвах 19
§ 6. Рід іменників 22
§ 7. Число іменників 25
§ 8. Відмінки іменників 28
§ 9. Типи відмін іменників 30
§ 10. Відмінювання іменників І відміни 34
§ 11. Відмінювання іменників II відміни 37
§ 12. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини 41
§ 13. Відмінювання іменників III та IV відмін 43
§ 14. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини 46
§ 15. Незмінювані іменники 48
§ 16. Стилістична роль словотвірних засобів іменників 51
§ 17. Не з іменниками 53
§ 18. Букви е, и, і в суфіксах іменників 55
§ 19. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ 57
§ 20. Узагальнення вивченого з теми «Іменник» 60

ПРИКМЕТНИК

§ 21. Прикметник як частина мови 66
§ 22. Групи прикметників за значенням 69
§ 23. Ступені порівняння якісних прикметників 72
§ 24. Повні й короткі форми прикметників 76
§ 25. Відмінювання прикметників 79
§ 26. Творення прикметників 83
§ 27. Не з прикметниками 85
§ 28. Написання суфіксів прикметників 88
§ 29. Букви н і нн у прикметниках 91
§ 30. Написання складних прикметників разом і через дефіс 94
§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми 97
§ 32. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник» 98

ЧИСЛІВНИК

§ 33. Числівник як частина мови 104
§ 34. Розряди кількісних числівників 108
§ 35. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа 111
§ 36. Відмінювання дробових і збірних числівників 115
§ 37. Відмінювання та написання порядкових числівників 117
§ 38. Уживання кількісних числівників з іменниками 122
§ 39. Узагальнення вивченого з теми «Числівник» 125

ЗАЙМЕННИК

§ 40. Займенник як частина мови. Розряди займенників 132
§ 41. Особові та зворотний займенники 135
§ 42. Питальні й відносні займенники 139
§ 43. Заперечні й неозначені займенники 142
§ 44. Присвійні займенники 146
§ 45. Вказівні й означальні займенники 150
§ 46. Узагальнення вивченого з теми «Займенник» 155

ДІЄСЛОВО

§ 47. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 160
§ 48. Форми дієслова 167
§ 49. Неозначена форма дієслова 167
§ 50. Особові форми дієслова 171
§ 51. Написання не з дієсловами 173
§ 52. Вид дієслова 177
§ 53. Часи дієслова 180
§ 54. Теперішній час 184
§ 55. Минулий час 188
§ 56. Майбутній час 191
§ 57. Дієслова І та II дієвідмін 195
§ 58. Способи дієслів. Дієслова дійсного способу 198
§ 59. Дієслова умовного способу 200
§ 60. Дієслова наказового способу 203
§ 61. Безособові дієслова 209
§ 62. Узагальнення вивченого з теми «Дієслово» 214

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 63. Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики 221

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Спілкування й мовлення 228
Тема 2. Діалогічне мовлення 229
Тема 3. Текст. Складний план тексту 231
Тема 4. Читання мовчки 234
Тема 5. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення 236
Тема 6. Ділові папери. Правила поведінки 238
Тема 7. Ділові папери. Оголошення 239
Тема 8. Опис приміщення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 241
Тема 9. Усний опис приміщення на основі особистих вражень 243
Тема 10. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень 244
Тема 11. Усне оповідання за картиною 245
Тема 12. Переклад тексту 246
Тема 13. Аудіювання 248
Тема 14. Опис природи. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 249
Тема 15. Усний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 252
Тема 16. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 253
Тема 17. Письмовий твір-опис природи на основі особистих вражень 254
Тема 18. Усний опис природи за картиною 254
Тема 19. Переклад тексту 255
Тема 20. Допис у газету інформаційного характеру (зі шкільного життя) 256
Тема 21. Усний роздум про вчинки людей 258
Тема 22. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 261
Тема 23. Твір-оповідання на основі побаченого 256

ДОДАТКИ

Додаток 1. Російсько-український словничок сталих словосполучень 263
Додаток 2. Іменники в кличному відмінку однини 264
Додаток 3. Словничок наголосів 265
Додаток 4. Перевір себе. Скорочені відповіді до вправ 266