Українська мова : підручник для 6 класу з навчанням російською мовою

підручник 6 клас Українська мова Заболотний 2019 рік
НОВА програма
Заболотний О., Заболотний В.
Російська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2019
ISBN: 978-966-11-0992-5
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня.
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Дорогі шестикласники та шестикласниці!</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>ВСТУП</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Краса й багатство української мови</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П’ЯТОМУ КЛАСІ</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 1. Словосполучення й речення</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 2. Просте і складне речення, розділові знаки в них</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 3. Складні випадки правопису</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ ІМЕННИК</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 4. Іменник як частина мови</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 5. Велика буква й лапки у власних назвах</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 6. Рід іменників</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 7. Число іменників</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 8. Відмінки іменників</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 9. Типи відмін іменників</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 10. Відмінювання іменників І відміни</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 11. Відмінювання іменників II відміни</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 12. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 13. Відмінювання іменників III та IV відмін</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 14. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 15. Незмінювані іменники</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 16. Стилістична роль словотвірних засобів іменників</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 17. <em>Не</em> з іменниками</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 18. Букви <em>е</em>, <em>и</em>, і в суфіксах іменників</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 19. Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 20. Узагальнення вивченого з теми «Іменник»</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>ПРИКМЕТНИК</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 21. Прикметник як частина мови</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 22. Групи прикметників за значенням</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 23. Ступені порівняння якісних прикметників</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 24. Повні й короткі форми прикметників</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 25. Відмінювання прикметників</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 26. Творення прикметників</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 27. Не з прикметниками</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 28. Написання суфіксів прикметників</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 29. Букви <em>н</em> і <em>нн</em> у прикметниках</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 30. Написання складних прикметників разом і через дефіс</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 31. Написання прізвищ прикметникової форми</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 32. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник»</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>ЧИСЛІВНИК</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 33. Числівник як частина мови</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 34. Розряди кількісних числівників</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 35. Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 36. Відмінювання дробових і збірних числівників</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 37. Відмінювання та написання порядкових числівників</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 38. Уживання кількісних числівників з іменниками</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 39. Узагальнення вивченого з теми «Числівник»</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>ЗАЙМЕННИК</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 40. Займенник як частина мови. Розряди займенників</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 41. Особові та зворотний займенники</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 42. Питальні й відносні займенники</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 43. Заперечні й неозначені займенники</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 44. Присвійні займенники</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 45. Вказівні й означальні займенники</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 46. Узагальнення вивченого з теми «Займенник»</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>ДІЄСЛОВО</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 47. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 48. Форми дієслова</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 49. Неозначена форма дієслова</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 50. Особові форми дієслова</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 51. Написання не з дієсловами</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 52. Вид дієслова</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 53. Часи дієслова</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 54. Теперішній час</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 55. Минулий час</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 56. Майбутній час</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 57. Дієслова І та II дієвідмін</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 58. Способи дієслів. Дієслова дійсного способу</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 59. Дієслова умовного способу</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 60. Дієслова наказового способу</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 61. Безособові дієслова</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 62. Узагальнення вивченого з теми «Дієслово»</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>§ 63. Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 1. Спілкування й мовлення</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 2. Діалогічне мовлення</td>
<td>229</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 3. Текст. Складний план тексту</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 4. Читання мовчки</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 5. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 6. Ділові папери. Правила поведінки</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 7. Ділові папери. Оголошення</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 8. Опис приміщення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 9. Усний опис приміщення на основі особистих вражень</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 10. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень</td>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 11. Усне оповідання за картиною</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 12. Переклад тексту</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 13. Аудіювання</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 14. Опис природи. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи</td>
<td>249</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 15. Усний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 16. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи</td>
<td>253</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 17. Письмовий твір-опис природи на основі особистих вражень</td>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 18. Усний опис природи за картиною</td>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 19. Переклад тексту</td>
<td>255</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 20. Допис у газету інформаційного характеру (зі шкільного життя)</td>
<td>256</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 21. Усний роздум про вчинки людей</td>
<td>258</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 22. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму</td>
<td>261</td>
</tr>
<tr>
<td>Тема 23. Твір-оповідання на основі побаченого</td>
<td>256</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p style="text-align: center;"><strong>ДОДАТКИ</strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Додаток 1. Російсько-український словничок сталих словосполучень</td>
<td>263</td>
</tr>
<tr>
<td>Додаток 2. Іменники в кличному відмінку однини</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>Додаток 3. Словничок наголосів</td>
<td>265</td>
</tr>
<tr>
<td>Додаток 4. Перевір себе. Скорочені відповіді до вправ</td>
<td>266</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0