1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Українська мова

Українська мова : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Українська мова Заболотний 2020 рік
НОВА програма
Заболотний О., Заболотний В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-11-1154-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Дорогі шестикласники та шестикласниці! 3

ВСТУП

Краса та багатство української мови 4

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення 8
§ 2. Однорідні члени речення, звертання, вставні слова 10
§ 3. Складне речення. Пряма мова. Діалог 13
§ 4. Орфограми 15

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 5. Групи слів за походженням 18
§ 6. Написання слів іншомовного походження 21
§ 7. Активна й пасивна лексика 27
§ 8. Загальновживані й стилістично забарвлені слова 31
§ 9. Професійні слова й терміни 33
§ 10. Діалектні та просторічні слова 36
§ 11. Фразеологізми 39
§ 12. Джерела фразеологізмів 44
§ 13. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми 46
§ 14. Узагальнення вивченого з теми «Лексикологія. Фразеологія» 49

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 15. Змінювання і творення слів 54
§ 16. Основні способи словотворення 57
§ 17. Зміни приголосних під час утворення слів 62
§ 18. Складні слова. Правопис складних слів 65
§ 19. Творення і правопис складноскорочених слів 70
§ 20. Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія» 73

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

ІМЕННИК

§ 21. Загальна характеристика частин мови 76
§ 22. Іменник як частина мови 79
§ 23. Велика буква та лапки у власних назвах 82
§ 24. Рід іменників 86
§ 25. Число іменників 90
§ 26. Відмінки іменників. Відмінювання іменників 92
§ 27. Відміни й групи іменників 95
§ 28. Відмінювання іменників І відміни 98
§ 29. Відмінювання іменників II відміни 102
§ 30. Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини 106
§ 31. Відмінювання іменників III та IV відмін 108
§ 32. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини 111
§ 33. Незмінювані іменники 113
§ 34. Букви е, и, і в суфіксах іменників 117
§ 35. Написання і відмінювання імен по батькові та прізвищ 119
§ 36. Написання не з іменниками 122
§ 37. Правопис складних іменників 124
§ 38. Узагальнення вивченого з теми «Іменник» 126

ПРИКМЕТНИК

§ 39. Прикметник як частина мови 130
§ 40. Групи прикметників за значенням 133
§ 41. Ступені порівняння якісних прикметників 136
§ 42. Повні й короткі форми прикметників 140
§ 43. Відмінювання прикметників 142
§ 44. Творення прикметників 146
§ 45. Написання суфіксів прикметників 149
§ 46. Написання не з прикметниками 151
§ 47. Написання -н- і -нн- у прикметниках 154
§ 48. Написання складних прикметників разом і з дефісом 156
§ 49. Написання прізвищ прикметникової форми 159
§ 50. Узагальнення вивченого з теми «Прикметник» 161

ЧИСЛІВНИК

§ 51. Числівник як частина мови 164
§ 52. Розряди кількісних числівників 168
§ 53. Відмінювання кількісних числівників на означення цілих чисел 171
§ 54. Відмінювання дробових і збірних числівників 176
§ 55. Відмінювання та написання порядкових числівників 179
§ 56. Узгодження кількісних числівників з іменниками 183
§ 57. Узагальнення вивченого з теми «Числівник» 188

ЗАЙМЕННИК

§ 58. Займенник як частина мови 192
§ 59. Особові та зворотний займенники 195
§ 60. Питальні й відносні займенники 199
§ 61. Заперечні й неозначені займенники 203
§ 62. Присвійні займенники 207
§ 63. Вказівні й означальні займенники 209
§ 64. Узагальнення вивченого з теми «Займенник» 214

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 65. Лексикологія. Фразеологія 218
§ 66. Словотвір. Орфографія 219
§ 67. Морфологія. Орфографія 221

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. Мовлення та спілкування 223
Тема 2. Повторення вивченого про типи мовлення 225
Тема 3. Складання й розігрування діалогів 227
Тема 4. Стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль 229
Тема 5. Ділові папери. Оголошення 231
Тема 6. Текст. Складний план тексту 233
Тема 7. Будова елементарного роздуму 236
Тема 8. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 238
Тема 9. Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень 239
Тема 10 Будова опису приміщення 241
Тема 11. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення 243
Тема 12. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі 244
Тема 13. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису) 245
Тема 14. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 246
Тема 15. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи 247
Тема 16. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі 248
Перевір себе. Відповіді до вправ 250
Відповіді до тестових завдань 251