Всесвітня історія. Історія України [інтегрований курс] : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Всесвітня історія Бандровський 2019 рік
НОВА програма
Бандровський О., Власов В.
Видавництво: Генеза
Рік: 2019
ISBN: 978-966-11-0986-4
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник підготовлено відповідно до нової навчальної програми. Структурні компоненти сприяють формуванню ключових і предметних компетентностей. Запропонована методика спрямована на реалізацію змістових ліній навчального курсу, розвиток критичного мислення, творчих здібностей, хронологічних та картографічних умінь, а також навичок працювати з історичними джерелами.

Як працювати з підручником 5
Вступ: історія як наука та шкільний предмет 6
§ 1. Лічба часу в історії стародавнього світу. Практичне заняття 1 9

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

§ 2-3. Початок історії. Виникнення людини та її розселення 12
§ 4. Зародження мистецтва та релігійних вірувань 19
§ 5. Заняття та спосіб життя первісних людей 23
§ 6. Суспільна організація та організація влади за первісних часів 30
§ 7. Трипільська культура на землях України 33
§ 8. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України. Практичне заняття 2 38

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

Давній Єгипет  
§ 9. Виникнення та розвиток Єгипетської держави 42
§ 10. Міфи та релігія Давнього Єгипту. Практичне заняття 3 48
§ 11. Освіта, наукові знання, образотворче мистецтво та архітектура давніх єгиптян 52
Цивілізації Передньої та Центральної Азії  
§ 12. Найдавніші держави Дворіччя 56
§ 13. Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство 60
§ 14. Нововавилонська та Перська держави 65
Давні Індія та Китай  
§ 15. Давня Індія 69
§ 16. Суспільне, релігійне та культурне життя Давньої Індії 74
§ 17. Давній Китай 77
§ 18. Суспільне та культурне життя давніх китайців 81
§ 19. Писемність, освіта та наукові знання в Давньому Китаї. Практичне заняття 4 85

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ  
Становлення Античної грецької цивілізації  
§ 20. Природа та населення Давньої Греції 89
§ 21. Давньогрецька міфологія та релігія. Практичне заняття 5 93
§ 22. Мінойська палацова цивілізація 97
§ 23. Ахейська палацова цивілізація 102
§ 24. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів 105
§ 25. Велика грецька колонізація 109
§ 26. Кіммерія та Скіфія 113
§ 27. Історичні джерела про скіфів. Практичне заняття 6 118
§ 28. Афінська та Спартанська держави 120
§ 29. Побут і виховання спартанців. Практичне заняття 7 124
Антична грецька цивілізація класичної доби  
§ 30. Греко-перські війни (500-449 рр. до н. е.) 127
§ 31. Розквіт афінської демократії 131
§ 32. Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції 135
§ 33. Освіта, наука, виховання та сімейне життя в Давній Греції 140
§ 34. Мистецтво Давньої Греції. Практичне заняття 8 144
§ 35. Підкорення Греції Македонією 149
Доба еллінізму  
§ 36. Утворення імперії Александра Македонського 153
§ 37. Елліністичні держави в 4-2 ст. до н. е. Культура еллінізму 158
§ 38. Суспільне, господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України. Практичне заняття 9 162
ІСТОРІЯ ДАВНЬОГО РИМУ  
Давній Рим за царської та республіканської доби  
§ 39. Природні умови Італії та виникнення міста Рим 167
§ 40. Римська республіка 5 - середини 3 ст. до н. е 172
§ 41. Римська республіка в 2 ст. до н. е 176
§ 42. Релігія, сім’я, виховання й господарство давніх римлян 180
§ 43. Диктатура Гая Юлія Цезаря 185
Римська імперія  
§ 44. Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа 189
§ 45. Місто Рим та повсякденне життя його мешканців 194
§ 46. Римська імперія в 3-4 ст. 200
§ 47. Виникнення християнства 204
§ 48. Культура Давнього Риму. Практичне заняття 10 209
§ 49. Початок Великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії 215
§ 50. Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.  
Практичне заняття 11 221