Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Всесвітня історія Гісем 2019 рік
НОВА програма
Гісем О., Гісем О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5187-8
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Вступ 3

Розділ І. Первісні спільноти. Археологічні культури

7
§1. Еволюція людини 8
§2. Розселення людини 11
§3. Палеоліт 14
§4. Первісне суспільство 17
§5. Палеолітичне мистецтво 19
§6. Мезоліт 21
§7. Неоліт 23
§8. Енеоліт 26
§9. Бронзовий вік 29
Практична робота. Повсякденне життя в кам’яний вік 32
Перевірка знань 34

Розділ II. Стародавні цивілізації Азії та Африки

35
§10. Месопотамія 36
§11. Міста і влада 39
§12. Держави бронзового віку: Шумер і Вавилон 42
§13. Держави залізного віку: Ассирія і Халдейське царство 45
§ 14. Персія 49
§ 15. Кочівники 51
§16. Писемність і наука у Дворіччі 54
§17. Культура Месопотамії 56
Перевірка знань 58
§ 18. Природа та господарство Єгипту 59
§19. Давньоєгипетське суспільство 61
§20. Повсякденне життя в Давньому Єгипті 64
§21. Періодизація історії Давнього Єгипту 66
§22. Боги і храми 69
§23. Піраміди 71
Практична робота. Мумії в Давньому Єгипті 73
Перевірка знань 75
§24. Фінікія та Карфаген 76
§25. Ізраїльсько-Юдейське царство 79
§26. Хараппська цивілізація 82
§27. Ведична цивілізація Індії 85
§28. Формування Китайської цивілізації 88
§29. Імперія Цінь і Хань 90
§30. Культура Китаю 93
Перевірка знань 96

Розділ III. Антична цивілізація та її сусіди

97
§31. Мінойська цивілізація 98
§32. Греція 101
§33. Грецьке суспільство та повсякденне життя 104
§34. Сім’я, освіта та виховання 106
§35. Релігія та міфологія 109
§36. Грецькі колонії 112
§37. Персько-грецькі війни 116
§38. Спарта 118
§39. Демократія в Афінах 121
§40. Мистецтво та «золотий вік» Афін 124
§41. Імперія Александра Македонського 128
§42. Еллінізм 133
Перевірка знань 136
§43. Природа та господарство Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима 137
§44. Римська республіка 139
§45. Повсякденне життя в римських містах 141
§46. Релігія та звичаї 144
§47. Військові завоювання Риму. Пунічні війни 147
§48. Римська імперія 151
§49. Культура Риму 154
Практична робота. Повсякденне життя римлян за часів Імперії 157
§50. Народи — сусіди Риму 161
§51. Кризові явища Римської імперії 163
§52. Падіння Західної Римської імперії 166
§53. Слов’яни та їхні сусіди 169
Перевірка знань 174
Узагальнення до курсу. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства 175
§54. Внесок давніх цивілізацій, культур, народів в історію людства 176
Перевірка знань 182

ДОДАТКИ

163
Основні дати 163
Основні терміни та поняття 184
Плани-схеми для самостійної роботи 188