Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Всесвітня історя Голованов 2019 рік
НОВА програма
Голованов С.
Видавництво: Астон
Рік: 2019
ISBN: 978-966-308-762-7
PDF (електронна книга)
Скачати

Зміст підручника відповідає чинній програмі МОН України з предмета «Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс» для 6 класу закладів загальної середньої освіти. Навчальний матеріал, поданий у підручнику, сприятиме розвиткові аналізування й зіставлення історичних подій, а також формуванню розуміння історичного минулого українського народу як складової історії людства.

Подорож у минуле (звернення до шестикласників) 5

ВСТУП ДО ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

§ 1. Повторення вивченого в 5 класі. Особливості Стародавнього світу 6
Практична робота № 1 «Відлік часу в історії» 12

РОЗДІЛ І. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

§ 2. Виникнення людини 15
§ 3. Становлення людства 20
§ 4. Господарство первісних людей 23
§ 5. Розвиток господарства. Неолітична революція 28
§ 6. Духовна культура та вірування людей 32
Практична робота № 2 «Основні стоянки й пам'ятки первісних людей на території України» 35
§ 7. Трипільська археологічна культура на території України 37
§ 8. Початок формування держави та цивілізації 41

РОЗДІЛ II. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

Тема 1. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

 
§ 9. Цивілізація долини Нілу 46
§ 10. Єгипетська держава 52
§ 11. Розквіт могутності Єгипетської держави 56
§ 12. Релігія, міфологія та культура Стародавнього Єгипту 61
Практична робота № 3 «Міфи та релігія Стародавнього Єгипту» (у додатку за QR-кодом) 66

Тема 2. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ

 
§ 13. Найдавніші держави Дворіччя. Стародавній Вавилон 69
§ 14. Фінікія та її сусіди в давнину 73
§ 15. Месопотамія в І тис. до н. е 79
Культура та релігія народів Передньої Азії (на розсуд учителя в додатку за QR-кодом) 86

Тема 3. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

 
§ 16. Стародавня Індія 88
§ 17. Релігія та культура Стародавньої Індії 92
§ 18. Стародавній Китай 96
§ 19. Релігія та культура Стародавнього Китаю 100
Практична робота № 4 «Писемність, освіта і наукові знання в Стародавньому Китаї» 104

РОЗДІЛ III. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СУСІДИ

§ 20. Особливості цивілізацій Стародавнього Сходу й античної греко-римської цивілізації 107

Тема 1. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 
§ 21. Природа та населення Стародавньої Греції 110
§ 22. Мінойська й Ахейська палацові цивілізації 112
§ 23. Греція у VIII-VI ст. до н. е 116
§ 24. Завершення становлення держави в Афінах 118
Практична робота № 4 «Спартанський поліс. Побут і виховання спартанців» 122
§ 25. Велика грецька колонізація 124
§ 26. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України 127
Практична робота № 5 «Геродот про скіфів. Історичні джерела про Скіфський похід Дарія І» 131

Тема 2. АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ

 
§ 27. Греко-перські війни 135
§ 28. Розквіт афінської демократії 140
Практична робота № 6 «Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції» 144
§ 29. Втрата Грецією незалежності 147
§ 30. Досягнення грецької культури 150
Практична робота № 7 «Архітектура та скульптура в Давній Греції» 153
Практична робота № 8 «Міфологія та релігія давніх греків» 156

Тема 3. ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ

 
§ 31. Східний похід Александра Македонського 160
Практична робота № 9 «Особистість і діяльність Александра Великого за історичними джерелами» 165
§ 32. Утворення та розквіт елліністичних держав у IV-II ст. до н. е. Елліністична культура 166

Тема 4. СТАРОДАВНІЙ РИМ У VIII-I ст. до н. е.

 
§ 33. Природні умови Італії та виникнення Рима 172
§ 34. Римська республіка V ст. до н. е. - середини III ст. до н. е 174
§ 35. Воєнна експансія Риму й утворення Римсько-Середземноморської держави 177
Римська армія (на розсуд учителя в додатку за QR-кодом) 181
§ 36. Римське суспільство в середині III ст. до н. е. - середині II ст. до н. е 182
§ 37. Римляни та їхнє життя 184
§ 38. Римська республіка в ІІ-І ст. до н. е 187
§ 39. Руйнування та падіння республіканського ладу в Римі 189

Тема 5. ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ І РАННЯ ІМПЕРІЯ

 
§ 40. Встановлення імперії в Римі 193
§ 41. Римська імперія в І-ІІ ст. н. е 195
§ 42. Місто Рим і життя його мешканців 199
§ 43. Виникнення християнства 201

Тема 6. ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

 
§ 44. Римська імперія в ІІ-ІІІ ст 203
§ 45. Пізня Римська імперія в IV-V ст. 205
Християнська церква (на розсуд учителя в додатку за QR-кодом) 206
§ 46. Падіння Західної Римської імперії 206
Культура Давнього Риму (на розсуд учителя в додатку за QR-кодом) 209

РОЗДІЛ IV. ВНЕСОК ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, НАРОДІВ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА

§ 47. Антична цивілізація та Україна 212
§ 48. Суспільне й господарське життя, духовний світ давніх слов’ян 216
§ 49. Слов’яни під час Великого переселення народів 218
§ 50. Витоки сучасних цивілізацій 221
Словник термінів. Відповіді на кросворди та ребуси (у додатку за QR-кодом) 223
Табличка-пам’ятка з римськими числами форзац 3
Хронологічна таблиця форзац 3-4