Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Всесвітня історія Щупак 2019 рік
НОВА програма
Щупак І., Піскарьова І., Бурлака О.
Видавництво: Оріон
Рік: 2019
ISBN: 978-617-7712-45-8
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
§ 1. Вступ 4
§ 2. Як вивчають історію Стародавнього світу 8
§ 3. Лічба часу в історії Стародавнього світу. Практична робота №1 12

РОЗДІЛ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

§ 4. Життя людей у первісні часи 15
§ 5. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України 21
§ 6. Виникнення землеробства та скотарства 25
§ 7. Трипільська археологічна культура 29
§ 8. Первісна культура та вірування людей 34
§ 9. Узагальнення з розділу 1 «Первісні спільноти. Археологічні культури» 38

РОЗДІЛ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

§ 10. Єгипет — дарунок Нілу 41
§11. Держава і суспільство в Давньому Єгипті 45
§ 12. Культурні надбання Давнього Єгипту 49
§ 13. Народження цивілізації Дворіччя 54
§ 14. Давній Вавилон. Закони Хаммурапі 59
§ 15. Духовний світ населення Дворіччя 63
§ 16. Фінікія в давнину 67
§ 17. Ізраїльсько-Юдейське царство 71
§ 18. Біблія як історичне джерело 75
§ 19. Перська держава 78
§ 20. Давня Індія 82
§ 21. Давній Китай 86
§ 22. Порівняння умов виникнення та розвитку стародавніх цивілізацій. Практична робота №2 91
§ 23. Узагальнення з розділу 2 «Стародавні цивілізації Азії та Африки» 92

РОЗДІЛ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СУСІДИ

§ 24. Зародження цивілізації в Давній Греції 95
§ 25. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера «Іліада» та «Одіссея» 99
§ 26. Афіни — батьківщина демократії 102
§ 27. Життя у стародавній Спарті 107
§ 28. Як навчали та виховували дітей в Афінах і Спарті 110
§ 29. Велика грецька колонізація. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї 113
§ 30. Кіммерійці на території України. Практична робота Ng 3 (частина 1) 118
§ 31. Скіфи на території України. Практична робота № 3 (частина 2) 122
§ 32. Узагальнення з розділу 3. «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 1) 127
§ 33-34. Персько-грецькі війни 130
§ 35. «Золотий вік» Афін за Перикла 134
§36. Господарство та повсякденне життя в Давній Греції 137
§ 37. Грецька релігія та міфологія. Олімпійські ігри 141
§ 38-39. Культура Давньої Греції 146
§ 40-41. Утворення імперії Александра Македонського. Практична робота № 4 «Формування життєвої позиції діяча» 152
§ 42. Сармати на території України 159
§ 43. Узагальнення з розділу 3. «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 2) 162
§ 44-45. Виникнення міста Рима в Італії. Римська республіка в V-I ст. до н. е 164
§ 46. Воєнна експансія Риму 171
§ 47. Диктатура Юлія Цезаря 174
§ 48. Утворення Римської імперії. Октавіан Август 180
§ 49. Римське право. Практична робота № 5 184
§ 50. Культура Давнього Риму 186
§ 51. Виникнення та поширення християнства 190
§ 52. Кризові явища в Римській імперії та її поділ 194
§ 53. Падіння Західної Римської імперії 199
§ 54. Як починалася історія слов’ян 205
§ 55. Склавини й анти на теренах України 209
§ 56. Як жили предки українського народу — слов’яни. Практич на робота № 6 212
§ 57. Узагальнення з розділу 3. «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 3) 217
§ 58. Узагальнення з курсу. Внесок цивілізацій Стародавнього світу в історію людства.
Значення давньої історії України як складової світової історії
220