Всесвітня історія. Історія України [інтегрований курс] : підручник для 6 класу

підручник 6 клас Всесвітня історія Сорочинська 2019 рік
НОВА програма
Сорочинська Н., Мартинюк О.
Видавництво: Богдан
Рік: 2019
ISBN: 978-966-10-5858-2
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить систематизований виклад всесвітньої історії та історії України для 6-го класу. Матеріал відповідає новій програмі Міністерства освіти і науки України.

Вступ 5
Практичне заняття 9
Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури
§ 1. Поява людини. Освоєння давньою людиною планети Земля 10
§ 2-3. Форми господарювання первісних людей 15
§ 4. Суспільна організація та влада за первісних часів 24
§ 5. Первісна культура та вірування людей 27
§ 6. Відтворювальні форми господарювання в Україні. Трипільська культура 33
§ 7. Зародження цивілізації. Епоха міді й бронзи 37
Узагальнення за темою 42
Завдання для тематичного оцінювання №1 42
Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки
§ 8. Заняття населення Стародавнього Єгипту 43
§ 9. Утворення Давньоєгипетської держави. Структура давньоєгипетського суспільства 48
§ 10. Розквіт і занепад Давньоєгипетської держави 54
§ 11. Культура Давнього Єгипту 59
§ 12. Міфи та релігія Давнього Єгипту 63
Практичне заняття 65
§ 13. Природа і населення Південного Дворіччя 66
§ 14. Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство 72
§ 15. Новоассирійське та Нововавилонське царства. Перська держава Ахеменідів 76
§ 16. Племена і народи раннього залізного віку на території сучасної України 83
Практичне заняття 87
§ 17. Стародавня Індія 88
§ 18. Варни та релігія у Стародавній Індії 92
§ 19. Утворення держави в Стародавньому Китаї 95
§ 20. Китайські імперії Цинь і Хань 99
§ 21. Культура Стародавнього Китаю 102
Узагальнення за темою 104
Завдання для тематичного оцінювання №2 104
Розділ 3. Антична цивілізація та її сусіди
§ 22. Природа і населення Давньої Греції 105
§ 23. Мінойська (Критська) і Мікенська (Ахейська) палацові цивілізації 107
Практичне заняття 112
§ 24. Становлення грецьких полісів 113
§ 25. Велика грецька колонізація 116
§ 26. Об’єднання Аттики. Завершення формування Афінського полісу 120
§ 27. Давня Спарта 124
§ 28. Греко-перські війни 127
§ 29. Розквіт і занепад Афін 130
§ 30. Сім’я та виховання афінян 135
Практичне заняття 137
§ 31. Криза грецького полісу. Піднесення Македонії 138
§ 32. Виникнення науки. Театр 141
Практичне заняття 144
Практичне заняття 144
§ 33. «Східний похід» Александра Македонського (Великого) й утворення елліністичних держав 144
§ 34. Утворення та розквіт елліністичних держав. Еллінізм 148
§ 35. Повсякденне і духовне життя за елліністичної доби 153
Практичне заняття 155
§ 36. Природні умови Італії. Виникнення Риму. Царська доба 156
§ 37. Римська республіка у V-ІІІ ст. до н.е 160
§ 38. Боротьба Риму за панування у Середземномор’ї 165
§ 39. «Золота доба» Римської республіки 168
§ 40. Римська релігія, сім’я та виховання. Побут та повсякденне життя Римської республіки 170
Практичне заняття 174
§ 41. Криза Римської республіки. Реформи братів Ґракхів 175
§ 42. Загибель Римської республіки 179
Практичне заняття 182
§ 43. Римська імперія у І-ІІ ст. н.е 183
Практичне заняття 188
§ 44. Кризові явища в Римській імперії і утвердження домінату 188
§ 45. Виникнення християнства 193
§ 46. Культура Давнього Риму 199
§ 47. Варвари і Рим. Падіння Західної Римської імперії 205
§ 48. Римський період античних держав на території України. Боспорське царство 209
§ 49. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян 213
Практичне заняття 217
Узагальнення за темою 217
Узагальнення до курсу «Внесок давніх цивілізацій, культур народів в історію людства» 217
Завдання для тематичного оцінювання №3 217
Пригадаймо здобутки цивілізацій і народів, які ми вивчали 218