1. Підручники
  2. 7 клас
  3. Алгебра

Алгебра: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Алгебра Бевз 2007 рік
Бевз Г., Бевз В.
  • Видавництво: Зодіак-ЕКО
  • Рік: 2007
  • ISBN: 978-966-7090-46-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Розділ 1. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

§1. Загальні відомості про рівняння
§2. Рівносильні рівняння
§3. Лінійні рівняння
§4. Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Розділ 2. ЦІЛІ ВИРАЗИ

§5. Вирази зі змінними
§6. Тотожні вирази
§7. Вирази зі степенями
§8. Властивості степенів
§9. Одночлени
§10. Многочлени
§11. Додавання і віднімання многочленів
§12. Множення многочлена на одночлен
§13. Множення многочленів

Розділ 3. РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ

§14. Винесення спільного множника за дужки
§15. Спосіб групування
§16. Квадрат двочлена
§17. Різниця квадратів
§18. Використання формул скороченого множення
§19. Різниця і сума кубів
§20. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

Розділ 4. ФУНКЦІЇ

§21. Що таке функція?
§22. Графік функції
§23. Лінійна функція

Розділ 5. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

§24. Рівняння з двома змінними
§25. Графік лінійного рівняння з двома змінними
§26. Системи рівнянь
§27. Спосіб підстановки
§28. Спосіб додавання
§29. Розв'язування задач складанням системи рівнянь

ЗАДАЧІ І ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Рівняння
Цілі вирази
Розкладання многочленів на множники
Функції
Системи рівнянь
Задачі підвищеної складності
Відомості з курсу математики 5-6 класів
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик