Алгебра: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Алгебра Бевз 2015 рік
Бевз Г., Бевз В.
Видавництво: Генеза
Рік: 2016
ISBN: 978-966-11-0672-6
PDF (електронна книга)
Скачати

На сторінках підручника учні познайомляться не лише з теоретичним матеріалом, поданим на високому науковому рівні, а й з методами та алгоритмами розв’язування задач. Вправи упорядковані за рівнями складності. Рубрики, уміщені в кінці кожного розділу та наприкінці підручника, дадуть змогу вчителеві організувати повторення, узагальнення і систематизацію вивченого матеріалу. Наявність історичних відомостей сприятиме підвищенню інтересу школярів до вивчення нового предмета шкільного курсу.

Дорогі семикласники! 5

Розділ 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ

§ 1. Вирази зі змінними 7
§ 2. Тотожні вирази 14
§ 3. Вирази зі степенями 20
§ 4. Властивості степенів 29
§ 5. Одночлени 36
Завдання для самостійної роботи 43
Готуємося до тематичного оцінювання 44
§ 6. Многочлени 46
§ 7. Додавання і віднімання многочленів 53
§ 8. Множення многочлена на одночлен 60
§ 9. Множення многочленів 67
Завдання для самостійної роботи 74
Історичні відомості 75
Головне в розділі 76
Запитання для самоперевірки 77
Готуємося до тематичного оцінювання 78

Розділ 2. РОЗКЛАДАННЯ МНОГОЧЛЕНІВ НА МНОЖНИКИ

§ 10. Винесення спільного множника за дужки 81
§ 11. Спосіб групування 88
§ 12. Квадрат двочлена 93
§ 13. Різниця квадратів 102
Завдання для самостійної роботи 109
Готуємося до тематичного оцінювання 110
§ 14. Використання формул скороченого множення 112
§ 15. Різниця і сума кубів 119
§ 16. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники 126
Завдання для самостійної роботи 134
Історичні відомості 135
Головне в розділі 136
Запитання для самоперевірки 137
Готуємося до тематичного оцінювання 138

Розділ 3. ФУНКЦІЇ

§ 17. Що таке функція? 141
§ 18. Графік функції 150
§ 19. Лінійна функція 161
Завдання для самостійної роботи 170
Історичні відомості 171
Головне в розділі 172
Запитання для самоперевірки 173
Готуємося до тематичного оцінювання 174

Розділ 4. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§ 20. Загальні відомості про рівняння 177
§ 21. Лінійні рівняння 185
§ 22. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 191
§ 23. Рівняння з двома змінними 202
§ 24. Графік лінійного рівняння з двома змінними 208
§ 25. Системи рівнянь 215
§ 26. Спосіб підстановки 221
§ 27. Спосіб додавання 227
§ 28. Розв’язування задач складанням системи рівнянь 235
Завдання для самостійної роботи 243
Історичні відомості 244
Головне в розділі 246
Запитання для самоперевірки 247
Готуємося до тематичного оцінювання 248

ЗАДАЧІ І ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ

Цілі вирази 251
Розкладання многочленів на множники 254
Функції 255
Рівняння і системи рівнянь 257
Задачі підвищеної складності 260
Відомості з курсу математики 5—6 класів 263
Відповіді та вказівки до вправ 274
Предметний покажчик 286