Алгебра : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Алгебра Цейтлін 2015 рік
Цейтлін О.
Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 2015
ISBN: 978-617-09-0403-4
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить необхідні теоретичні відомості та поняття, велику кількість завдань, диференційованих за рівнем складності, завдання для тематичного самоконтролю. Передбачена можливість отримати додаткову інформацію або пройти тестування в онлайн-режимі.

Вступ 3

Повторення

Подільність чисел 7
Звичайні дроби 8
Відношення й пропорції 10
Раціональні числа та дії з ними 14
Завдання для тематичного самоконтролю 17

Глава 1. Цілі вирази

1.1. Вирази зі змінними. Тотожності 19
1.2. Степінь із натуральним показником 24
1.3. Множення та ділення степенів із натуральним показником. Степінь із нульовим показником 29
1.4. Піднесення до степеня з натуральним показником добутку, частки та степеня 33
1.5. Астрономічні числа 39
Завдання для тематичного самоконтролю 42
1.6. Одночлени. Множення та піднесення до степеня одночленів 43
1.7. Многочлени. Додавання та віднімання многочленів 48
1.8. Множення одночлена на многочлен 54
Завдання для тематичного самоконтролю 58
1.9. Множення многочлена на многочлен 59
1.10. Формула різниці квадратів двох виразів 63
1.11. Квадрат двочлена 66
Завдання для тематичного самоконтролю 70
Завдання підвищеної складності 71

Глава 2. Розкладання многочленів на множники

2.1. Винесення спільного множника за дужки 73
2.2. Розкладання многочлена на множники способом групування 76
Завдання для тематичного самоконтролю 79
2.3. Сума та різниця кубів двох виразів 80
2.4. Куб двочлена 84
2.5. Розкладання многочленів на множники із застосуванням декількох способів 87
2.6. Формули скороченого множення на службі в арифметики 92
Завдання для тематичного самоконтролю 94
Завдання підвищеної складності 95

Глава 3. Функції

3.1. Поняття функції. Способи задання функції 97
3.2. Графік функції 104
3.3. Лінійна функція 111
3.4. З історії виникнення й розвитку поняття «функція» 120
Завдання для тематичного самоконтролю 122
Завдання підвищеної складності 123

Глава 4. Лінійні рівняння з однією змінною

4.1. Рівняння та його корені. Основні властивості рівнянь 125
4.2. Лінійне рівняння з однією змінною 129
4.3. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь 135
4.4. Лінійні рівняння, що містять параметри 143
Завдання для тематичного самоконтролю 145
Завдання підвищеної складності 146

Глава 5. Системи лінійних рівнянь із двома змінними

5.1. Лінійні рівняння з двома змінними 149
5.2. Графік лінійного рівняння з двома змінними 153
5.3. Система лінійних рівнянь із двома змінними та графічний спосіб її розв’язування 158
5.4. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки 163
5.5. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом додавання 167
5.6. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь 173
Завдання для тематичного самоконтролю 179
Завдання підвищеної складності 180

Повторення

Цілі вирази 183
Функції 188
Лінійні рівняння та їх системи 189
Завдання для тематичного самоконтролю 194
Довідкові матеріали 195
Відповіді 200
Предметний покажчик 203