Алгебра: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Алгебра Кравчук 2015 рік
Кравчук В., Підручна М., Янченко Г.
Українська мова навчання
Видавництво: Підручники і посібники
Рік: 2015
ISBN: 978-966-07-2927-8
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник відповідає чинній програмі з математики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він складається з трьох розділів, які поділені на 30 пунктів. Містить теоретичний матеріал, приклади розв'язання вправ, диференційовані завдання різних рівнів складності, завдання для самоперевірки.

РОЗДІЛ І. ЦІЛІ ВИРАЗИ

§ 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ

1. Вирази зі змінними. Цілі вирази 6
2. Тотожно рівні вирази. Тотожності 13
Запитання і вправи для повторення §1 19

§ 2. ОДНОЧЛЕНИ

3. Степінь з натуральним показником 23
4. Властивості степеня з натуральним показником 26
5. Одночлен і його стандартний вигляд 32
Запитання і вправи для повторення § 2 37

§ 3. МНОГОЧЛЕНИ

6. Многочлен. Степінь многочлена 41
7. Додавання і віднімання многочленів 44
8. Множення одночлена на многочлен 48
9. Множення многочлена на многочлен 52
10. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки 56
11. Розкладання многочленів на множники способом групування 61
Запитання і вправи для повторення § 3 64

§ 4. ФОРМУЛИ СКОРОЧЕНОГО МНОЖЕННЯ

12. Множення різниці двох виразів на їх суму 69
13. Квадрат суми і квадрат різниці двох виразів 72
14. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів 76
15. Розкладання многочленів на множники з використанням формул квадрата суми і квадрата різниці 79
16. Різниця і сума кубів двох виразів 81
17. Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники 84
18. Застосування перетворень виразів 88
Запитання і вправи для повторення § 4 92

РОЗДІЛ II. ФУНКЦІЇ

§ 5. ФУНКЦІЇ

19. Функція. Способи задання функції 96
20. Графік функції. Функція як математична модель реальних процесів 102
21. Лінійна функція 112
Запитання і вправи для повторення § 5 123

РОЗДІЛ III. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§ 6. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

22. Поняття рівняння. Розв’язування рівнянь 130
23. Лінійні рівняння з однією змінною 135
24. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 140
Запитання і вправи для повторення § 6 148

§ 7. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ

25. Рівняння із двома змінними 152
26. Графік лінійного рівняння із двома змінними 156
27. Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними 161
28. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки 168
29. Розв’язування систем лінійних рівнянь способом додавання 173
30. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь 177
Запитання і вправи для повторення § 7 185
ЗАДАЧІ ЗА КУРС АЛГЕБРИ 7 КЛАСУ 190
ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ 196
ВІТЧИЗНЯНІ МАТЕМАТИКИ 203
ВІДОМОСТІ З КУРСУ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАСІВ 205
ВІДПОВІДІ 210
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 221