Алгебра: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Алгебра Мерзляк 2015 рік
Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
Видавництво: Гімназія
Рік: 2015
ISBN: 978-966-474-254-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить великий і різноманітний дидактичний матеріал. Усі завдання диференційовано за рівнем складності: є прості й середні за складністю вправи, завдання підвищеної складності, що відповідають високому рівню навчальних досягнень, а також задачі для математичних гуртків і факультативів. Наведено завдання «Перевірте себе» в тестовій формі, вправи для повторення.

Від авторів 3
Умовні позначення 4
1. Вступ до алгебри 5
• Книга про відновлення та протиставлення 11
§ 1. Лінійне рівняння з однією змінною  12
2. Лінійне рівняння з однією змінною 12
3. Розв’язування задач за допомогою рівнянь 18
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі  25
Головне в параграфі 1 26
§ 2. Цілі вирази  27
4. Тотожно рівні вирази. Тотожності 27
5. Степінь з натуральним показником 32
6. Властивості степеня з натуральним показником 39
7. Одночлени 47
8. Многочлени 54
9. Додавання і віднімання многочленів 58
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі  64
10. Множення одночлена на многочлен 65
11. Множення многочлена на многочлен 71
12. Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки  77
13. Розкладання многочлена на множники. Метод групування 84
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі  87
14. Добуток різниці та суми двох виразів 88
15. Різниця квадратів двох виразів 93
16. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів 99
17. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів  107
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі  113
18. Сума й різниця кубів двох виразів 114
19. Застосування різних способів розкладання многочлена на множники 120
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі  126
• Мова, зрозуміла всім 127
Головне в параграфі 2 130
§ 3. Функції  132
20. Зв’язки між величинами. Функція 132
21. Способи задання функції 143
22. Графік функції 150
23. Лінійна функція, її графік і властивості 160
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі  170
Головне в параграфі 3 172
§ 4. Системи лінійних рівнянь із двома змінними 173
24. Рівняння з двома змінними 173
25. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік 181
• Як будували міст між геометрією та алгеброю 189
26. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними 190
27. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки 197
28. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання 200
29. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь 206
Завдання № 7 «Перевірте себе» в тестовій формі  215
Головне в параграфі 4 217
Вправи для повторення курсу алгебри 7 класу 219
• Дружимо з комп’ютером 229
Відомості з курсу математики 5–6 класів 235
Відповіді та вказівки до вправ 245
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі  252
Предметний покажчик 253