1. Підручники
  2. 7 клас
  3. Алгебра

Алгебра : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Алгебра Мерзляк 2020 рік
Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
  • Видавництво: Гімназія
  • Рік: 2020
  • ISBN: 978-966-474-341-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Від авторів 3
Умовні позначення 4
1. Вступ до алгебри 5
• Книга про відновлення та протиставлення 11

§ 1. Лінійне рівняння з однією змінною

13
2. Лінійне рівняння з однією змінною 13
3. Розв’язування текстових задач 20
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі 29
Головне в параграфі 1 30

§ 2. Цілі вирази

31
4. Тотожно рівні вирази. Тотожності 31
5. Степінь з натуральним показником 37
6. Властивості степеня з натуральним показником 45
7. Одночлени 53
8. Многочлени 61
9. Додавання і віднімання многочленів 66
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі 73
10. Множення одночлена на многочлен 74
11. Множення многочлена на многочлен 81
12. Розкладання многочлена па множники. Винесення спільного множника за дужки 87
13. Розкладання многочлена на множники. Метод групування 95
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі 100
14. Добуток різниці та суми двох виразів 101
15. Різниця квадратів двох виразів 106
16. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів 112
• Трикутник Паскаля 121
17. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів 122
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі 129
18. Сума й різниця кубів двох виразів 130
19. Застосування різних способів розкладання многочлена на множники 137
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі 145
• Мова, зрозуміла всім 146
Головне в параграфі 2 149

§ 3. Функції

151
20. Зв’язки між величинами. Функція 151
21. Способи задания функції 163
22. Графік функції 170
23. Лінійна функція, її графік і властивості 181
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі 194
Головне в параграфі 3 196

§ 4. Системи лінійних рівнянь із двома змінними

197
24. Рівняння з двома змінними 197
25. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік 205
• Як будували міст між геометрією та алгеброю 214
26. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними 215
27. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки 222
28. Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання 226
29. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь 234
Завдання № 7 «Перевірте себе» в тестовій формі 244
Головне в параграфі 4 246
Вправи для повторення курсу алгебри 7 класу 248
Дружимо з комп’ютером 258
Проектна робота 264
Відомості з курсу математики 5-6 класів 266
Відповіді та вказівки до вправ 276
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі 284
Предметний покажчик 285