1. Підручники
  2. 7 клас
  3. Алгебра

Алгебра: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Алгебра Тарасенкова 2015 рік
Тарасенкова Н. та ін.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2015
  • ISBN: 978-617-656-415-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Дорогі учні 3

Розділ 1. ВИРАЗИ І ТОТОЖНОСТІ

 
§ 1. Числові вирази 5
§ 2. Вирази зі змінними 14
§ 3. Перетворення виразів 23
§ 4. Тотожність 33
Перевірте, як засвоїли матеріал 40

Розділ 2. ОДНОЧЛЕНИ

 
§ 5. Степінь з натуральним показником 43
§ 6. Дії зі степенями 52
§ 7. Одночлен. Дії з одночленами 65
Перевірте, як засвоїли матеріал 74

Розділ 3. МНОГОЧЛЕНИ

 
§ 8. Многочлен та його стандартний вигляд 77
§ 9. Додавання і віднімання многочленів 85
§ 10. Множення многочленів 92
§ 11. Квадрат двочлена 100
§ 12. Різниця квадратів 109
§ 13. Сума і різниця кубів 117
§ 14. Розкладання многочленів на множники 125
Перевірте, як засвоїли матеріал 136

Розділ 4. ФУНКЦІЇ

 
§ 15. Що таке функція 139
§ 16. Координатна площина. Графік функції 147
§ 17. Лінійна функція 162
§ 18. Пряма пропорційність 176
Перевірте, як засвоїли матеріал 184

Розділ 5. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

 
§ 19. Рівняння. Властивості рівносильності рівнянь 187
§ 20. Лінійне рівняння з однією змінною 195
§ 21. Лінійне рівняння з двома змінними 203
§ 22. Графік лінійного рівняння з двома змінними 210
§ 23. Система двох лінійних рівнянь із двома змінними 219
§ 24. Аналітичні способи розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними 226
Перевірте, як засвоїли матеріал 240

ПОВТОРЕННЯ

 
Теоретичні відомості 242
Задачі і вправи для повторення 259
Відповіді 277
Предметний покажчик 287