Біологія: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Біологія Довгаль 2015 рік
Довгаль І. та ін.
Видавництво: Освіта
Рік: 2015
ISBN: 978-617-656-421-8
PDF (електронна книга)
Скачати

Матеріал підручника поділено на 4 теми, кожна з яких розділена на параграфи. Кожен параграф розпочинається анотацією і мотиваційними запитаннями, відповіді на які можна в ньому знайти. В підручнику виділені терміни і поняття, які учні повинні засвоїти. Розробки практичних і лабораторних робіт допоможуть учням навчитися застосовувати набуті знання на практиці та проводити дослідження.

Вступ. ХТО ТАКІ ТВАРИНИ І ЯК ЇХ ДОСЛІДЖУЮТЬ

§ 1. Загальні відомості про тварин 8
§ 2. Будова клітин у тварин 11
§ 3. Будова та функції тканин у тварин 14
§ 4. Органи і системи органів тварин 16

Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Поняття про класифікацію тварин 22
§ 6. Тип Кишковопорожнинні 25
§ 7. Паразитичні черви 30
§ 8. Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви 37
§ 9. Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви і П'явки 41
§ 10. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні 46
§ 11. Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні 52
§ 12. Тип Членистоногі. Клас Комахи 56
§ 13. Тип Членистоногі. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житті людини 61
Практична робота 1. Виявлення пристосувань до способу життя у різних комах 67
§ 14. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Черевоногі молюски 68
§ 15. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Двостулкові молюски 73
§ 16. Тип Молюски, або М'якуни. Клас Головоногі молюски 78
§ 17. Тип Хордові. Надклас Риби 82
§ 18. Тип Хордові. Розмноження і розвиток риб. Різноманітність риб 87
§ 19. Тип Хордові. Клас Земноводні, або Амфібії 92
§ 20. Тип Хордові. Клас Плазуни, або Рептилії. 98
§ 21. Тип Хордові. Розмноження і розвиток плазунів. Різноманітність та значення плазунів 102
§ 22. Тип Хордові. Клас Птахи 107
§ 23. Тип Хордові. Розмноження і розвиток птахів. Різноманітність птахів 111
Практична робота 2. Виявлення пристосувань до способу життя у різних птахів 116
§ 24. Тип Хордові. Клас Ссавці 118
§ 25. Тип Хордові. Розмноження і розвиток ссавців. Різноманітність ссавців 123
Практична робота 3. Особливості зовнішньої будови хордових тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов існування 128
Підіб’ємо підсумки 132

Тема 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

§ 26. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення 134
§ 27. Різноманітність травних систем 139
§ 28. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції 143
§ 29. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена і замкнена кровоносні системи. Кров, ії основні функції 148
Практична робота 4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 153
§ 30. Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин 155
§ 31. Опора і рух. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Види скелета. Значення опорно-рухової системи 160
Практична робота 5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин 165
§ 32. Покриви тіла тварин, к різноманітність та функції 167
§ 33. Органи чуття тварин та їх значення 172
§ 34. Нервова система тварин, її значення і будова у різних тварин 176
Практична робота б. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин 181
§ 35. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення 183
§ 36. Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин 188
Підіб'ємо підсумки 194

Тема 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

§ 37. Поведінка тварин та методи її вивчення 196
§ 38. Вроджена і набута поведінка 200
§ 39. Способи орієнтування тварин. Міграції тварин. Хомінг 203
§ 40. Форми поведінки тварин. Форми індивідуальної поведінки 207
§ 41. Форми суспільної поведінки тварин. Типи угруповань тварин з груповою поведінкою 212
§ 42. Ієрархія у групі. Комунікація тварин 216
Практична робота 7. Визначення форм поведінки тварин (за відеоматеріалами або описом) 220
§ 43. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення. Елементарна розумова діяльність у тварин 222
Підіб’ємо підсумки 226

Тема 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 44. Популяція, екосистема, чинники середовища 228
§ 45. Ланцюги живлення і потік енергії 232
§ 46. Взаємозв'язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях 235
§ 47. Вплив людини та м діяльності на організми. Екологічна етика 240
§ 48. Природоохоронні території. Червона книга України 245
Підіб’ємо підсумки 250

Коментарі

Всього коментарів: 0

MOBSTER START