Історія України: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Історія України Свідерський 2015 рік
Свідерський Ю., Ладиченко Т., Романишин Н.
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 2015
ISBN: 978-966-349-527-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Видання містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від середини І тисячоліття й до кінця XV ст. Підручник структурований за розділами, кожний з яких присвячений розгляду історії середньовічної України певного періоду. Наприкінці вміщено хронологічну таблицю, короткий словник понять і термінів. Система завдань і запитань орієнтує учнів на вироблення історичної пам’яті та навичок логічного мислення.

Від авторів 3
Повторення
§ 1. Історія України в стародавні часи 5
Вступ
§ 2. Історія України в середні віки 9

РОЗДІЛ І. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

§ 3. Східні слов’яни та їхні сусіди 17
§ 4. Утворення Київської держави (Русі-України) 27
§ 5. Київська держава (Русь-Україна) за часів князя Ігоря та княгині Ольги 38
Практичне заняття. Князь Святослав і його походи  46
Узагальнення за розділом 1 53

РОЗДІЛ II. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X — у першій половині XI ст.

§ 6. Володимир Великий 57
§ 7. Ярослав Мудрий 64
§ 8. Культура Русі-України наприкінці X — у першій половині XI ст 73
§ 9-10. Політичний і соціальний устрій Русі-України наприкінці X — у першій  оловині XI ст.  
Розвиток господарства 81
Практичне заняття. Християнська релігія і церква в житті давньоукраїнського суспільства 97
Узагальнення за розділом II 100

РОЗДІЛ III. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) у другій половині XI — першій половині XIII ст.

§11. Київська держава за Ярославичів 104
§ 12. Правління Володимира Мономаха 111
§ 13. Політичне й соціально-економічне життя давньоукраїнських князівств у середині XII — першій половині XIII ст 119
§ 14. Архітектура, літописи й образотворче мистецтво в Русі-Україні в другій половині XI - першій половині XIII ст 132
Практичне заняття. «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело 138
Узагальнення за розділом III 144

РОЗДІЛ IV. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

§ 15. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича 147
§ 16. Монгольська навала на українській землі 154
§ 17. Розквіт Галицько-Волинської держави за Данила Галицького та його наступників 164
Практичне заняття. Зовнішня політика князя Данила Романовича 167
§ 18. Правління Юрія І Львовича й останні галицько-волинські князі 171
§ 19. Освіта, мистецтво та церква в Галицько-Волинській державі 174
Узагальнення за розділом IV 179

РОЗДІЛ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (друга половина XIV-XV ст.)

§ 20-21. Політичний статус українських земель у складі Великого князівства Литовського й інших держав. Кревська унія 1385 р. та українські землі 183
§ 22. Держава Феодоро та Кримське ханство 193
§ 23. Суспільне життя в Україні 199
§ 24. Господарське життя в Україні 205
§ 25. Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІУ-ХУ ст 212
Практичне заняття. Етнічний склад населення України. Повсякденне життя 218
§ 26. Історія рідного краю 219
Узагальнення за розділом V 230
Узагальнення до курсу 231
Найважливіші історичні дати 233
Короткий словник понять і термінів  235
Перевірте себе 212

Коментарі

Всього коментарів: 0